Tryckt och tycktTryckfel får accepteras,
Om man är i skrivarbranschen.
Men tyckfel kan inte ignoreras.
Då missar man chansen
Att ge ett gott intryck.
Det vore förfärligt
Även om det vore ärligt.

Felslag är förrädiska.
När ett par bokstäver flyttats
Och orden blivit rätt stavade,
men rätt hädiska.

Som när ledare och riksdag
Blivit eldare och riskdag.

Ibland har en bokstav förväxlats
En oväntad tanke kunnat anas.
Läsekretsen har förhäxats,
Ser en ny filosof danas.
När nationell blivit rationell
Eller omvänt.


Veckopoeten