Alltid något…

Många, kanske alltför många, kommenterar det politiska spelet där C och L nu till synes verkar se bättre möjligheter till liberala reformer tillsammans med Löfven än med Kristersson. Men en observation kan i alla fall göras, konstaterar Anders Ydstedt.

Liberala ledarsidor har ägnat spaltmeter åt att beskriva hur liberalkonservatism är en omöjlighet och hur M därmed skulle slitas sönder. Är det någon grupp som verkar kluven är det i själva verket företrädare för det parti som lagt beslag på begreppet ”liberal”. Särskilt om partiet gör verklighet av att flytta ”liberal” vänsterut. Man kan ha många tankar om det politiska spelet men det underlättar i så fall alla fall kontakter med amerikaner. Liberals riskerar nämligen att få samma betydelse här som där.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift