Flyg fula flygplan, flygKlimatångest är den senaste folksjukdomen om man får tro Stockholmspressen. Det yttrar sig i våldsamma utfall mot det man uppfattar som symboler för koldioxidutsläpp, samtidigt som man inte själv ändrar sitt beteende, skriver Peter J Olsson.

Från början var det inte alltför tydligt hur man skulle definiera denna sjukdom eller känsla.

Det är uppenbart att det inte räcker med en oro för att utsläppen av klimatgaser ska leda till kraftiga negativa effekter för vår planet. Definitiv handlar det inte om någon som går från oro till att arbeta med effektiva tekniska lösningar, inte heller om dem som ser det som sin moraliska plikt att minimera sina egna, personliga koldioxidutsläpp.

Nej, klimatångest yttrar sig i våldsamma utfall mot det man uppfattar som symboler för koldioxidutsläpp, s a m t i d i g t som man inte själv ändrar sitt beteende eller bara gör några små förändringar men i övrigt fortsätter som förut. Den drabbade flyger och gillar resan, men hatar att andra flyger. För egentligen är det kapitalismens fel.

Hanna Lidström är ett exempel på detta. Som språkrör i Grön ungdom var hon emot det myckna flyget, men flög ändå regelbundet till pojkvännen i London, samt på semester långt bort. Hon hade dock inte värre ångest än att hon förklarade sig oskyldig.

– Ja, jag tänkte på det, sen kom jag på att det här handlar inte om Hanna Lidströms liv utan ett stort ekonomiskt system som mäktiga och rika män bestämmer över. Sen vilade jag en vecka i solen.

Hur var det den helige Augustinus bad i sin ungdom:

– Herre gör mig dygdig, men inte genast.

Så klimatångest eller ej, flygande fortsätter att öka. Precis har vi fått siffrorna för flygresorna inom, från och till EU för 2017. För första gången gjordes mer än en miljard sådana resor, varav 3-4 procent berörde Sverige.

Nu kommer möjligen EU:s flygsamvete att lättas om Brexit fullbordas. Så där en fjärdedel av resorna berörde Storbritannien. Det gamla havsimperiet är uppenbarligen en stormakt även i luften. Kanske inte oväntat för den som tagit del av vad Lord Tennyson skrev redan under det 19:e århudradet:

”For I dipt into the future, far as human eye could see,
Saw the Vision of the world, and all the wonder that would be.
Saw the heavens fill with commerce, argosies of magic sails,
Pilots of the purple twilight dropping down with costly bales;”

Flyget är det hatobjektet för dem som vill angripa klimatgasutsläppen. Ändå står flyget för endast tre procent av utsläppen. Och samma tekniska utveckling som minskar utsläppen överlag gynnar flyget. Det finns klara möjligheter att nå i princip nollutsläpp av koldioxid inom EU till 2050 – även om flygresorna då skulle vara två miljarder eller fler. Och det är bra. Ty flygets fördelar för människor är ändå väldigt stor.

Peter J Olsson är borgerlig skribent och senior advisor (M) i Region Skåne