Svensk Tidskrifts stipendium till Maria Ludvigsson

Den 12 mars var det återigen dags att dela ut Svensk Tidskrifts stipendium. Efter inledande föredrag av styrelsens ordförande Anders Ydstedt som talade om Svensk Tidskrift funktion, ambition och framåtblick fortsatte chefredaktör Maria Eriksson att tala om tidskriftens roll i den aktuella politiska debatten. Hur den har lyckats behålla en ideologisk ambition och där de borgerliga idéerna fått en plats.
blank
mingel_ett
blank
Hans Wallmark, tillträdande ordförande i Medialen samt redaktionsmedlem i Svensk Tidskrift utvecklade tidskriftens roll ur ett historiskt perspektiv. Han berättade hur han som ung nervöst väntade på de maskinskrivna breven från redaktionen där svaret på huruvida ens inskickade text skulle publiceras eller inte. Svensk Tidskrifts roll som plantskola för unga skribenter kan inte underskattas. Det är tidskriftens förmåga att samla nya, unga skribenter med redan etablerade som är dess bästa egenskap.
blank
mingel_tre
blank
Sedan var det dags för Mats Johansson att utdela det årliga stipendiet som detta år går till till Svenska Dagbladets ledarskribent Maria Ludvigsson för ”en konsekvent frihetlig linje i kommentarer om jämställdhet på individualismens grund”.
blank
mingel_tva


blank
arsbok_omslag_litenUnder kvällen presenterades också Svensk Tidskrifts årsbok 2012 där årets tjugo mest lästa artiklar samlats i en volym. Boken finns till försäljning här. Flera av de mest lästa skribenterna deltog under kvällen.Det efterföljande minglet, där över 70 personer deltog, blev utomordentligt lyckat.
blank
mingel_fyra

Läs mer om tidigare pristagare här:
Svensk Tidskrifts pris till Mikael Holmström (23/9 2011)
Segerfeldt får stiftelsen Svensk Tidskrifts stipendium (17/12 2010) av Mats Johansson