Ryssland rustar

Kalla-Kriget-2-0_1Mats Johansson
Kalla kriget 2.0. Ryssland rustar
Timbro/Frivärld

140 källhänvisningar och 40 litteraturhänvisningar. Mats Johansson har lagt ner mycket arbete på de 122 sidorna om Putins Ryssland. Det inger respekt.

Det är en krass beskrivning av den verklighet som jag själv och många andra ser, om än inte lika detaljerat och minutiöst som i boken.

Upprustningen är förvisso oroande, men minst lika illa, ja kanske värre, är situationen för de mänskliga rättigheterna. Eller möjligen är det just kombinationen av de båda som förfärar. Ett av offren är Sergej Magnitskij. Hans och många andras öden tas upp i boken. Det är dyster läsning.

Boken är alltså 122 sidor lång eller snarare kort. Lite förenklat kan man väl säga att på sidan ett slås fast att Ryssland både har och är ett stort bekymmer. Och detta upprepas och bevisas sedan på de övriga 121 sidorna. Den bör läsas av alla som har intresse och/eller ansvar för MR-frågor, utrikes- och säkerhetspolitik.

Vad gäller det övergripande temat, nämligen Rysslands upprustning, har jag heller inte så mycket att tillägga. Även denna beskrivning är för mig i huvudsak invändningsfri. Jag hoppas naturligtvis att den insikt som boken förmedlar ska nå dem som har ansvaret för svensk försvarspolitik i förhoppning om att detta kan ta oss ur den märkliga situation som försvarsdebatten och försvarsansträngningarna därmed hamnat i.

För egen del menar jag att även om situationen i Ryssland inte skulle vara så som den nu beskrivs av Mats Johansson och många andra, utan bättre, måste Sverige ändå ha ett starkt försvar. Det är inte rimligt att grunda svenska försvarsansträngningar på fluktuationer över tioårsperioder i vårt närområde. Vi har tidigare i historien sett hur drömmar om den eviga freden förvandlats till sin motsats på mycket kortare tid än så. Det är dessutom en viktig del av en nations identitet att bevisa för omvärlden att man är kapabel att försvara sig.

Ett militärt försvars styrka bygger på den egna nationens ambition, men lika mycket – ja kanske i ännu högre grad – på omvärldens bedömning av denna ambition. Just nu pekar pilen åt fel håll på båda områdena. Om boken på minsta lilla sätt kan bidra till att påverka dessa pilars riktning åt andra hållet är det naturligtvis bra.

Jag har därför ett önskemål till Mats Johansson och möjligen också till hans tankesmedja Frivärld:

Skriv gärna en bok till, där du och andra tar upp till diskussion vad vi i Sverige, Norden och Europa kan göra åt det vi ser hända i Ryssland; kanske i första hand med sikte på mänskliga rättigheter och demokratifrågor. Även försvaret kan få några goda råd…

jan_nygrenDet är dessvärre ganska bråttom med dylika uppslag, men bättre sent än aldrig.

Jan Nygren är bl a tidigare socialdemokratiskt statsråd.

Läs mer om Ryssland och Kalla kriget 2.0:
För en friare värld (intervju med Mats Johansson) (7/9 2012) av Maria Eriksson
Tsar Putin (31/8 2012) av Tomas Brandberg