Svensk Tidskrifts årsbok 2018Svensk Tidskrifts årsbok samlar förra årets tjugo mest lästa författare i en antologi över det år som gått. Förra veckan lanserades boken i samband med Free Market Road Show i Stockholm, och finns nu i handeln.

Vår årsbok är ett tidsdokument över den borgerliga debatten under ett år präglat av ett val som aldrig ville ta slut, men också om frågor om yttrandefrihet, äganderätt och politikens gränser. Texterna är publicerade i kronologisk ordning, och ackompanjeras av illustrationer av vår skicklige tecknare Hans von Corswant.

Bland författarna återfinns Tobias Billström, Pia Clerte, Roland Dahlman, Christofer Fjellner, Mats Fält, Oskar Hagberg, Per Heister, Klas Hjort, Gunnar Hökmark, Sten Niklasson, Andreas Norlén, Peter J Olsson, Sofia Svensson, Krister Thelin, Simon Westberg, Fredrik Segerfeldt, Christian Sonesson, Torbjörn Tegnhammar, Lars Tobisson, Rebecca Weidmo Uvell, Amanda Wollstad och Anders Ydstedt.

Boken finns att köpa här.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift