Den rödgröna regeringen drar undan mattan för försvaretFörsvarsberedningens slutrapport ”Värnkraft” har presenterats. Trots att det är en gedigen produkt med genomarbetad analys och bra förslag på hur Sveriges försvar ska stärkas har Moderaterna valt att inte skriva under. Försvarsminister Peter Hultqvist och den rödgröna regeringen har nämligen dragit undan mattan för finansieringen. Man vill helt enkelt inte betala, konstaterar Hans Wallmark.

Finns inte pengarna går det inte heller att genomföra alla de goda förslag som lagts fram. Socialdemokraterna måste besvara frågan om vad i rapporten av angivna satsningar som ska bort.

S ursäktar sig med att relevanta myndigheter ska ges möjlighet att räkna på förslagen. Det får ses som en kvalificerad undanflykt. Försvarsmakten och Försvarets Materielverk (FMV) har under hela arbetets gång, i över två år, har haft experter med. Sanningen är väl den att viljan aldrig funnits på regeringssidan, vilket nu märks i attacker mot M i besvikelse att den egna taktiken avslöjats. Finansministern har nått en helt egen nivå genom att jämföra det med en tioårings val mellan bio och godis.

Vid flertalet tillfällen har Försvarsmakten varnat för att svenskt försvar kommer att tappa i förmåga relativt sett om inte mer resurser tillförs. Det globala säkerhetspolitiska läget är instabilt och oförutsägbart. Den politiska utvecklingen i Ryssland och den ökade ryska militära förmågan har försämrat det militärstrategiska läget. Uteblivna resurser till försvaret skulle leda till en ökad risk för Sverige, enligt ÖB Micael Bydén.

Beredningens ordförande Björn von Sydow och hans sekretariat har verkat på ett utmärkt sätt. Ingen skugga över hans sätt att leda arbetet. Det är Socialdemokraterna som parti som inte orkar leverera! Under de två åren Försvarsberedningen jobbat på har det funnits bred enighet om det grundläggande antagandet om anslagshöjningar till motsvarande en och en halv procent av BNP år 2025. Detta har varit känt även utanför beredningen. De förslag och den ekonomiska ram som pekas ut i ”Värnkraft” skulle vid ett genomförande innebära en betydande stärkt svensk försvarsförmåga. Björn von Sydow har för egen del talat om att man får gå tillbaka till 1940-talet för att finna en relevant jämförelse.

Slutrapporten föreslår bland annat att man inom armén går från dagens två brigader till tre mekaniserade brigader, utökat artilleri och att samtliga stridsvagnar och stridsfordon renoveras och uppgraderas. I samband med halvtidsmodifiering av Visbykorvetterna föreslås en uppgradering med robotluftvärn och nya sjömålsrobotar. Antalet ubåtar ökas från fyra till fem och det ska etableras en amfibiebataljon på västkusten. Under inriktningsperioden blir nästa generations Jas Gripen E operativ samtidigt som ett flertal av dagens Jas Gripen C/D behålls längre än planerat. Det finns också förslag på att över tid utöka antalet grundutbildade från dagens 4000 till 8000 och dessutom stärka logistik- och stödfunktioner. På sikt kan nya regementen behöva sättas upp.

Moderaterna har en längre tid drivit dessa förslag i Försvarsberedningen och riksdagen. Mycket av detta ligger nära det som presenterades i vår försvarsrapport juni 2018. Den som läser de båda dokumenten bredvid varandra kan se de oerhört stora likheter som föreligger. M gör exakt vad vi tidigare sagt!

Kostnaden för de förslag som nu finns i Försvarsberedningens slutrapport uppgår till 84 miljarder kronor från och med år 2025 – vilket kommer att innebära runt 1,5 procent av BNP. Till detta ska också läggas det som behövs för att stärka totalförsvaret och det civila försvaret i enlighet med den tidigare i bred enighet framlagda delrapporten ”Motståndskraft”. Moderaternas mål är att försvarsanslaget kontinuerligt ska öka även efter 2025 för att nå två procent av BNP. Det beslut som ”Värnkraft” kommer att leda till är i sig bara en delmängd av en utveckling som måste fortgå. Försvarsmakten framhåller för sin del den viktiga och mycket läsvärda perspektivstudie som myndigheten gjort och som pekar på vad som måste göras bort mot 2035.

För att öka Sveriges säkerhet måste två saker göras parallellt: Dels stärka det nationella försvaret, dels söka medlemskap i Nato som gör att vi skulle omfattas av kollektiva försvarsgarantier. Socialdemokraterna å sin sida sänker redan nu ambitionen i förhållande till Försvarsberedningens slutsatser och vägrar konsekvent att komma till insikt i den så viktiga frågan om ett svenskt Nato-medlemskap.

Den allt oroligare omvärlden gör att vi måste säkra Sverige. M kommer tillsammans med C, KD och L att verka för att realisera Försvarsberedningens förslag och ekonomiska ram. Det är vi som är garanterna för en stärkt svensk försvarsförmåga när dagens socialdemokrati vägrar ta sitt ansvar.

Det är både kuriöst och allvarligt att S i en sådan här viktig och för nationen avgörande fråga valt att låta partiets undertecknare stå sida vid sida med SD, V och MP istället för att söka finna en väg med de fyra borgerliga partierna.

Den fråga socialdemokraterna nu har att besvara är vad som ska bort. Det är illa. För i grunden handlar det snarare om att lägga till för att återta tidigare förlorad förmåga och bygga säkerhet för framtiden!

Hans Wallmark är riksdagsledamot, utrikespolitisk talesperson för Moderaterna och ledamot av Försvarsberedningen