Svensk Tidskrift och den fria debatten

Det är genom debatt vi slipar våra argument och växer som människor. Därför bör borgerligheten värna debatten snarare än sky den, menar Amanda Wollstad, ny chefredaktör för Svensk Tidskrift.

“We disagreed now and then, but when I wrote for the Court and received a Scalia dissent, the opinion ultimately released was notably better than my initial circulation.”

Orden är Ruth Bader Ginsburgs, domare i USA högsta domstol, i hennes minnesord över hennes nyligen avlidne kollega Antonin Scalia.
Scalia var en av domstolens mest konservativa domare med en fast tro på en orubblig konstitution. Ginsburg är liberal och menar att konstitutionen är ett levande dokument. I kammaren var de ofta oense. Men utanför var de bästa vänner, och gick ofta på opera tillsammans.

“Justice Scalia nailed all the weak spots — the ’applesauce’ and ’argle bargle’ — and gave me just what I needed to strengthen the majority opinion.”

Ärlig kritik gör våra argument bättre, vår ståndpunkt tydligare, och rensar ut ”snömoset”. Det är genom ärlig debatt och diskussion vi växer som människor och hittar hem i våra ståndpunkter.

Därför bör våra bästa vänner också vara våra fränaste kritiker – och våra fränaste kritiker våra bästa vänner.

Därför bör vare sig den svenska offentligheten eller den svenska borgerligheten rädas debatt.

Att vara oense är inte farligt. Bara när vi vägrar lyssna till varandras argument, vägrar ta till oss varandras ståndpunkter och vägrar förstå att den avvikande åsikten kommer ur samma vilja att utveckla, förbättra och värna som våra egna blir det farligt.

Min vision är att Svensk Tidskrift ska fortsätta vara en arena där borgerligheten slipar sina argument och hittar hem i sina ståndpunkter. En plats där tankar får tänkas färdigt, debatten hållas för sin egen skull och där vi kan lyfta blicken från det dagsaktuella. Inte för att det dagsaktuella inte skulle vara viktigt, utan därför att vidare perspektiv gör oss bättre rustade att hantera dagsaktuella problem.

Idag börjar också vår nya serie Alliansen 3.0, där de borgerliga ungdomsförbunden får dela sina visioner för sin generations borgerlighet – och ta del av Svensk Tidskrifts läsares tankar, råd och varningar. Åsikter behöver bytas – inte bara över partilinjerna – utan över generationsgränserna och med de utanför partipolitikens organisationer.

Sverige står inför en omvälvande tid. Ingen av oss har facit, och ingen av oss har makten att genomföra våra egna visioner utan kompromisser. Därför är debatten – och kanske en gnutta ödmjukhet – viktigare än någonsin.

Detta är mitt första nummer av Svensk Tidskrift. Förhoppningsvis blir det många. Mycket kommer förbli som vanligt framöver, annat kommer att ändras, men vi tar det i små steg – och naturligtvis med den största respekt för tidningens historia, själ och hjärta.

Jag hoppas du vill följa med på tidningens fortsatta resa.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift