Svensk Tidskrift och Södra anordnar seminarium i Växjö

Frågan om makten över skogen, hur mycket skogsägaren kan bestämma och hur mycket som regleras av staten, är i högsta grad aktuell. Vad få kanske känner till är att det finns stora likheter mellan dagens skogsdebatt och hur debatten gick för 100 år sedan. I den nya boken Arvid Lindman och skogen ger Lars Elinderson perspektiv på skogsdebatten nu och då samt breddar bilden av Arvid Lindmans insatser – som industriman, statsminister, partibyggare och skogsman.

Den 27 februari klockan 18 anordnar Svensk Tidskrift och Södra en författarpresentation av boken Arvid Lindman och skogen med kommentarer och efterföljande panelsamtal med riksdagsledamöterna Oliver Rosengren (M) och Monica Haider (S) samt Marcus Svensson, näringspolitisk chef Södra. Moderator är Anders Ydstedt, Svensk Tidskrift.

För att anmäla intresse, kontakta info@svensktidskrift.se