Se FMRS Stockholm i efterhandI torsdags hölls vårens andra Free Market Road Show Stockholm, denna gång på temat Non intended consequences of regulations: what we have forgotten since 1989.

Medverkade gjorde bland annat Krassen Stanchev, Sofia University, Margareta Cederfelt, Europaparlamentariker och vice ordförande för OSSE PA, Nils Karlson, Ratio och Mats Kinnwall, Teknikföretagen.

Seminariet går att se i efterhand här.