Samtidigt i Arvsfurstens palats

Av Hans von Corswant