Print Friendly, PDF & Email

Redaktörsskifte

Av Redaktionen | 31 december 1948


1948


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

REDAKTÖRSSKIFTE
På grund av ökade arbetsuppgifter lämnar undertecknad med
detta häfte posten som redaktör för och utgivare av Svensk Tidskrift.
Såsom redaktör och ansvarig utgivare inträder fr. o. m. nyåret
professor Gösta Bagge med fil. lic., jur. kand. Gerhard Hafström
som medredaktör. Professor Bagge var, som de flesta läsare väl
erinra sig, under åren 1911-1930 ensam eller under olika perioder
tillsammans med Eli Heckscher, Yngve Lorents, Axel Boethius,
Verner Söderberg och Erik Fahlbeck tidskriftens utgivare. Sitt
intresse för den tidskrift han grundat har han sedan dess under
partiledare- och statsrådsåren aldrig släppt.
Redaktörsskiftet innebär ingen rubbning av tidskriftens läggning eller syften. Den hittillsvarande redaktionskommittens medlemmar skola fortsätta att medverka. Traditionen alltifrån 1911
kommer att bevaras.
Fr. o. m. nyåret sker också – av oförutsedda tvingande personliga skäl- ett skifte i ledningen för tidskriftens expedition. Kommendör Sture Håkanson lämnar posten som verkst. direktör och
efterträdes av sekreterare T. Genberg, Röjningsstigen 7, Åppelviken (tel. 25 88 99), som även övertar expeditionen.
Under beklagande av att tryckeriernas överbelastning och pappersransoneringen gjort det under de senaste åren allt svårare både
att hålla utgivningstider och att få nödigt utrymme för redaktionens egna eller utomståendes inlägg, uttalar jag ett ödmjukt tack
till de många, som jag haft glädjen att samarbeta med under de
tretton och ett halvt år, under vilken Svensk Tidskrifts utgivande
legat i mina händer. Alldeles särskilt riktar jag detta tack till
kamraterna och vännerna inom redaktionskommitten. Vare nog
sagt, att de flesta av dem ha varit med ända sedan 1935, då tidskriften återupptogs sedan utgivandet under ett par år varit inställt, och att ingen har under dessa år lämnat den fast slutna
ringen.
Elis Håstad.
597
~~
f

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019