Innehållsförteckning


1949


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

SVENSK
TIDSKRIFT
TRETTIOSJÄTTE ÅRGÅNGEN
l 9 4 9
ANsVARIG UTGIVARE: GOSTA BAGGE
REDAKTION:
GÖSTA BAGGE • GERHARD HAFSTRÖM
REDAKTIONSKOMMITTE:
GEORG ANDREN · GUNNAR HECKSCHER
JOHN CULLBERG · BROR OLSSON
GUSTAF PETRI· EDVARD THERMlENIUS
KARL WISTRAND · T. T:SON HÖJER
ARVID FREDBORG • HENRIK MUNKTELL
UPPSALA 1949. ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB
INNEHÅLLSFÖRTECKNING.
Ledande artilclar:
Sid.
Partiväsendets amerikanisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
stabiliseringspolitiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
skolreformens öde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Försvarsfrågan i riksdagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Efter Atlantpakten ……………………………………………… 261
Förtjänst och förtroende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Uppsatser:
Ahnlund, Nils: Underkastelsen utan villkor ………………………….. 122
–: Saar och Ruhr. Frankrike inför det tyska problemet 1945-1949 ……. 407
Anderson, Ivar: Ett kvartssekel på Helgeandsholmen ………………….. 533
Anners, Erik: Den politiska opinionsbildningen bland studenterna ……….. 490
Boethius, Axel: De sista romames palats ……………………………. 477
Borgström, Georg: Världens livsmedelsförsörjning ……………………. 615
Brandt, E. G. C.: Skola, demokrati och kristendom …………………….. 337
Bratt, K. A.: Världen, Europa och vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Brulin, Herman: Löpsedlar ………………………………………. 311
Cullberg, John: Från kyrkosocken till storkommun ……………………. 163
de Laval, Erik: Den polska motståndsrörelsen. Dess uppkomst, utveckling och
undergång ………………………………………………. 147
–: En kritik av Rooseveltlegenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
Ehrnrooth, Leo: General Casimir Ehrnrooth såsom styresman i Bulgarien ….. 454
Enegren, Uno: Diktatorn Husni El Zaim- en episod …………………. 680
Engström, Harry: Sjöförsvaret i dagens läge ……………………….. 444
Fredborg, Arvid: Landet, som icke kan glömma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
–: Engelsk politik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Heclcscher, Gunnar: Konservativ förnyelse ………………………….. 353
–: Nordisk försvarssamverkan …………………………………. 606
Hm-rlin, Olle: Otro och vetande …………………………………… 436
Hildebrand, K.·G.: Eliot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Höjer, Torvald: Spänning och blockbildning under 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
–: Rom och parterriket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627
Jones, Aubrey: Det brittiska imperiet. Sammanslutning och separatism …… 211
Josefson, Ruben: Förslaget till religionsfrihetslag …………………….. 672
Leijonhufvud, Erik: Etiopien efter befrielsen ………………………… 265
Lindgren, Uno: 500-årigt kungavapen ……………………………… 238
Magnet, Göran: Politik eller juridik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
Neander-Nilsson, S.: Rött och svart i Italien ………………………… 551
Nerman, Birger: De baltiska flyktingarna …………………………… 662
Nordendahl, Einar: storstaden Stockholm. Läge och tillfartsleder ur trafiktek·
nisk och försvarspolitisk synpunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Nyman, Olle: Partierna och framtiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Rynell, Sven: Den fjärde republikens kris ………………………….. 221
–: Franska efterkrigsproblem …………………•……………… 563
III
Sid.
Sandström, Emil: Palestinafrågan. Sambandet mellan delningsbeslutets materiella innehåll och sättet för dess verkställande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Schuck, Adolf: Torgny lagmans strafftal på Uppsalatinget …………….. 690
Svennilson, Ingvar: Det svenska långtidsprogrammet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Säflund, Gösta: Den klassiska bildningen och vår moderna kultur ………… 657
Söderberg, Tom: De bostadssociala. En ekonomisk idekritik …………….. 290
Taube, Carl: Nanking, Yenan, Moskva och Washington ………………… 134
Vatanen, V. J.: Bönderna förslavas bakom järnridån ………………….. 429
von Vegesack, Bror: Det totala kriget ……………………………… 301
–: Kring svenska försvarsproblem ……………………………… 497
Velander, Edy: Tänkande maskiner ……………………………….. 229
>J Wieselgren, 0.: Strindberg och den svenska kritiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Wistrand, Karl: Europarådets första assembie ………………………. 599
Litteratur:
Svensk prosadiktning under 1948. Elof Ehnmark ……………………… 170
Landsorganisationen 50 år. Gunnar Heckscher ……………………….. 184
Sveriges utrikespolitik under första världskriget. Karl Hildebrand . . . . . . . . . . . 187
Före stormen. En fransk diplomats minnen från Hitlertiden. Sven ..lstrand …. 243
Det blommande granatäppleträdet. Carl Taube ……………………….. 250
Den improviserade hjälpen. De allierades expeditionskår till Norge 1940. Nils
Ahlgren ..•…….•….•………………………………….. 376
General Weygand och Frankrikes sammanbrott. Birger Svedenborg ……….. 388
Utan uppdrag i Berlin – i angelägna ärenden i öster. Birger Swedenborg ….. 470
Kristendom och litteraturhistoria. Sven Stolpe ……………………….. 572
Churchills krigsminnen: Stormmolnen hopas. Karl Hildebrand …………… 578
För Nordens frihet. Erik Rosengren ……………………………….. 639
De juridiska studierna. Gerhard Hafström ………………………….. 641
Polens tragedi. General Wladyslaw Anders’ memoarer. Birger Swedenborg 695
Dagens frågor:
Förenta Nationerna 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Nordisk försvarssamverkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Den åländska självstyrelsepropositionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Regeringen och försvaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Antigone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Brottslighet och humanitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Stu~entso~~ala utr~dn~ngen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Infor avgorandet 1 K1na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Den engelska korruptionsskandalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Finansplanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Allians och handlingsfrihet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Försvarsministern och utbildningstiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Greklands öde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Ungern under 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
»Old Joe Stalin» ………………………………………………. 199
Konsumtion eller investeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
1948 års kyrkomöte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
O. E. E. C.: s interimsrapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Atlantpakten …………………………………………………. 255
skolöverstyrelsen om skolreformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Räntefrågan och riksbanksfullmäktige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Bomb i försvarsfrågan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Den kinesiska kommunismen alltmer rysk-orienterad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Kraftkoncentrationen i Sovjetunionen ………………………………. 322
skatteutredningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Kring jordbrukets prisfrågor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Erasmus och Unesco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
IV
Sid.
Merikoivisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Försvarets befälsutredning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
Schweizisk valutavård och svensk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
Riksdagens nya arbetsformer prövade ………………………………. 399
De engelska valen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
Latinet i skolan ……………………………………………….. 403
Oscar II: s utrikespolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
Spanien och världen ……………………………………………. 521
»Praktfulla löpsedlar» ………………………………………….. 523
Professor Sirnon Papps sabotage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
Expropriationsförslaget och äganderätten …………………………… 583
Formosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
1945 års försäkringsutredning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
Läget i Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
Devalveringens konsekvenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644
1948 års värnpliktskornrnitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648
Österrike efter valen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
När få vi räkningenf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
Slaget i Pentagon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705
Den litteräre handelsresanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707
En specialist i folkdemokratisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710
De isländska valen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713
Varia:
Religionen som psykologisk realitet. Björn Sjövall 527
v
.. ..: ~·