Rainer Zitelmann: Social avundsjuka och miljöhysteri

I en folkomröstning röstade parisarna för en drastisk höjning av parkeringsavgifterna för rejäla terrängfordon. Men bara sex procent av de röstberättigade brydde sig faktiskt om att rösta. För stadsjeepar och andra tunga fordon kommer en timmes parkering i centrum av den franska huvudstaden snart att kosta 18 euro i stället för de vanliga sex euro, och i de yttre distrikten tolv i stället för fyra euro. Sex timmars parkering i stadens centrum kommer att kosta 225 euro i stället för tidigare 75 euro.

1,3 miljoner parisare uppmanades att rösta under parollen ”Fler eller färre stadsjeepar i Paris?” Men bara knappt sex procent av de röstberättigade deltog. Cirka 54,5 procent av de som röstade godkände en höjning av parkeringsavgiften, medan cirka 45,5 procent röstade emot. Det innebär att cirka tre procent av de röstberättigade bestämmer hur mycket SUV-förare ska behöva betala för parkering. I folkomröstningar krävs vanligtvis beslutsförhet, till exempel 25 procent av de röstberättigade, som måste delta för att ett resultat ska vara giltigt. Så var inte fallet i Paris (OBS i Parisregionen bor 12 miljoner men omröstningen var bara i staden Paris med 2 miljoner invånare).

Parkeringstaxan för SUV-fordon kommer dock endast att gälla för besökare som parkerar i centrala Paris. Invånarna kommer att undantas, liksom hantverkare och hälso- och sjukvårdspersonal. Tariffen kommer att gälla för förbrännings- och hybridmodeller som väger mer än 1,6 ton och elektriska modeller som väger mer än två ton. Kanske var det därför som så många invånare inte brydde sig om att delta i folkomröstningen, eftersom omröstningen handlade om nackdelar för andra, det vill säga för besökare.

Folkomröstningen är det senaste steget i den rödgröna regeringens strategi att gradvis förbjuda bilar i centrala Paris. Den röd-röd-gröna styret i staden Berlin följde också en liknande strategi när den satt vid makten.

Kritiker av de nya reglerna i Frankrike har påpekat att miljövänliga elbilar också kommer att straffas, medan äldre fordon med förbränningsmotor inte kommer att straffas.

I Tyskland har miljöorganisationen Deutsche Umwelthilfe  (DUH) omedelbart uppmanat alla städer att införa högre parkeringsavgifter för SUV-liknande fordon. ”Dessa monster-SUV:ar blockerar i allt högre grad trottoarer och grönområden och utsätter fotgängare och cyklister för fara. SUV:arnas tyranni måste stoppas”, säger Jürgen Resch, vd för DUH.

Jag tror att argumenten för högre parkeringsavgifter är ett svepskäl. Faktum är att gröna vänstergrupper under en längre tid har försökt förena klimatfrågor och social avundsjuka. I Tyskland har domedagssekten ”Last Generation” redan skadat golfbanor och sprayat färg på privata jetplan och lyxbutiker. Deras motto: ”Vi har inte längre råd med de rika.” De rika förtalas för att förstöra planeten.

En internationell undersökning utförd av opinionsinstituten Allensbach och Ipsos MORI i 13 länder har visat att den sociala avundsjukan är mer uttalad i Frankrike än i något annat land – med Tyskland på andra plats. Den sociala avundsjukekoefficienten SEC, som mäter förhållandet mellan sociala avundsjuka och icke-avundsjuka i ett visst land, är 1,26 i Frankrike och 0,97 i Tyskland. Som jämförelse är den 0,42 i USA, 0,44 i Sverige och bara 0,21 i Polen.

Befolkningarna i Frankrike och Tyskland hyser agg mot de rika, ett faktum som bekräftas av ett annat av undersökningens resultat. Respondenterna fick två alternativa påståenden: 1. Skatterna för de rika bör vara höga men inte överdrivet höga eftersom de i allmänhet har arbetat hårt för att tjäna sin förmögenhet. 2. De rika ska inte bara betala höga skatter, utan de ska betala mycket höga skatter. I Frankrike och Tyskland uttryckte 53 respektive 51 procent stöd för extremt höga skatter för de rika, medan endast 19 respektive 32 procent ansåg att skatterna inte borde vara för höga. Raka motsatsen gällde i Polen och Sverige, där hälften av de tillfrågade var emot alltför höga skatter för de rika och endast en fjärdedel respektive en tredjedel av de tillfrågade var för mycket höga skatter för de rika.

Som en av de rika själv kan jag faktiskt se något positivt i de höga parkeringsavgifter som snart kommer att tas ut i Paris: jag bryr mig inte särskilt mycket om jag betalar sex eller 18 euro i timmen för parkering, men jag är glad om det innebär att det finns några fler parkeringsplatser. I Singapore, det mest kapitalistiska landet  i världen enligt Index of Economic Freedom och även ett med den högsta tätheten av miljonärer i världen, kostar ett tillstånd att köra en mellanklassbil motsvarande 100 000 euro. Detta för att undvika trafikstockningar. Mångmiljonärer har inget emot det, de är glada över att inte behöva dela väg och parkeringsplatser med så många låg- och medelinkomsttagare. Som så ofta är fallet slutar det med att sociala avundsjuka skadar sig själva mer än de rika.

Rainer Zitelmann är författare till boken Förebilder och syndabockar – Synen på rika i Sverige och andra länder