Potatisskalaren från MotalaDet var en ung man från Motala
Som skulle potatis skala
Men han slutade snabbt
Sen han glott på sin app
Och sett att ingen ville betala.

Veckopoeten