Facebook med byxorna nereFram till häromdagen censurerade Facebook inlägg som hävdade att covid-19 kunde vara skapat i ett laboratorium eller för den delen bara väckte frågan. Och den som skrivit inlägget kunde stängas av på kortare eller längre tid.

Förbudet mot att ifrågasätta om viruset var skapat av människor trädde i kraft i februari och är en del av Facebooks kampanj för att uppfostra befolkningen. Just då var det politiskt korrekt att anse att det var omöjligt. Nyinstallerade president Biden la också ner de undersökningar som då skedde.

I dag har pendeln svängt. Delvis på grund av nyheter, som den att tre forskare vid Wuhans virologiska institut rapporteras ha behövt sjukhusvård redan hösten 2019. Eller att frågor ställts över opartiskheten i den WHO-delegation som besökte Wuhan för att granska ursprunget.

USA:s ”covid-general” Anthony Fauci har offentligt sagt att han är osäker på virusets ursprung. Svängningen har lett till att Vita huset nu beordrat en intensifierad undersökning. Och så till Facebooks beslut.

Vad som är sanning vet vi inte, varken vi som lekmän eller vetenskapen. Det är inte det som är poängen.

Det tydliga är att Facebook varit alldeles fel ute i sina censuråtgärder. Det gäller i detta fallet, men kan appliceras på många andra. I själva verket passar det väl i i vad redan John Milton på 1600-talet skrev om yttrandefrihetens fördelar och censurens problem.

Censurerar man debatten kan man förlora värdefull kunskap. Även om grunden i slutsatsen, i detta fall laboratorieskapad covid-19, skulle visa sig felaktig, så kan de som gett uttryck för misstanken haft rätt i många delar. Genom censuren förlorar vi dessa kunskaper.

Men motsatsen ska heller inte gälla. Anta att undersökningarna leder till att viruset spridits genomenlabb-olycka. Ska man då censurera dem som hävdar motsatsen? Nej, givetvis inte.

Det är bara att hoppas att Facebooks magplask i detta fall blir en tankeställare som leder till att man lägger ner idén att sociala medier ska styra debatten. Twitter med flera har ännu inte tagit efter det senaste beslutet, men det borde bara vara en tidsfråga.

Det är faktiskt så att Facebooks anställda ,trots att de säkert är smarta de också, närmast definitionsmässigt vet mycket, mycket mindre är all användare som en helhet.

Peter J Olsson är borgerlig skribent och senior advisor (M) i Region Skåne