Pia Clerté: Regeringens vapenlöften räcker inte hela vägen

Hur länge kan regeringen strunta i riksdagens beslut utan påföljder? Av justitieutskottets 29 tillkännagivanden i vapenfrågor väljer regeringen att handplocka två. När får riksdagen nog?

Vissa av dessa tillkännagivanden har riksdagen känt behov av att upprepa flera år i rad. Troligen något frustrerade över att se sina beslut ignorerade har justitieutskottet gett regeringen en tidsfrist till slutet av 2021 för att återkomma i ett ämne som utskottet tagit beslut om tre gånger. Det vill säga avskaffandet av femårslicenserna. Hittills syns inget tecken på att regeringen avser agera.

Regeringen väljer i stället att kasta ut lite valfläsk till jägarna, men inte ens det når hela vägen. Det så länge utlovade slopandet av licens på ljuddämpare har förvandlats till lättnader i tillståndsplikten. I stället för att avskaffa licensen såsom riksdagen beslutat om, väljer regeringen en mellanväg.

Det må låta attraktivt att en vapenägare ska få ha ljuddämpare som ”passar till” dennes vapen. Men det är ett rättsosäkert förslag. Ljuddämpare kan ju passa till olika kalibrar, eftersom de passar alla kalibrar där kulan är mindre än hålet. Hur vet vapenägaren om denne begår ett vapenbrott?

Att regeringen inte bryr sig om vad riksdagen beslutat är än tydigare i det andra förslaget som nyligen skickats ut på remiss. Det om utökad så kallad vapengarderob, det vill säga antalet vapen som anses motsvara en jägares eller sportskytts normalbehov. I dag får en sportskytt inneha tio enhandsvapen och åtta gevär, medan en jägares garderob består av sex gevär, varav de två sista måste motiveras särskilt.

Riksdagen har beslutat att utöka antalet vapen både för jägare och sportskyttar. I en av motionerna som bifölls handlade det om tio gevär för en jägare, varav de sex första utan särskild motivering.

Regeringen väljer i stället att utöka definitionen av vapengarderob till att omfatta fler vapendelar. Delar som tidigare inte varit antalsbegränsade. Pipor och slutstycken föreslås innefattas och jägare ska få ha upp till tolv extra som passar till de jaktvapen de redan har. Om sportskyttar nämns inget.

Att regeringen äntligen agerar i vapenfrågor kan troligen tillskrivas det kommande valet. Av de 29 tillkännagivandena från riksdagen har två frågor som mest berör jägare omsorgsfullt valts ut. Men vare sig jägare eller riksdagen borde gå på den lätta finten. Dessa lagförslag är inte tillräckliga och ligger inte i linje med riksdagens beslut.

Den stora frågan är nu vad riksdagen avser göra åt detta? Sveriges legala vapenägare är trötta på vackra ord och tomma löften från såväl vänster som höger. De är också trötta på att jakt- och vapenfrågor blir partipolitik när det handlar om en folkrörelse och livsstil som omfattar alla sidor av det politiska spektrat. Jägare, sportskyttar och samlare vill nu se den handlingskraft som behövs för att de 29 tillkännagivandena blir verklighet. Sedan kan politikerna övergå till att bekämpa gängbrottslighet på riktigt.

Pia Clerté är dynamisk sportskytt, flerfaldig svensk mästarinna och debattör