Per Heister; Perspektiven skiftar


2001


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Perspektiven skiftar
l av Per Heister
A
LLT ÄR INTE VAD DET SER UT ATT VARA vid
första anblicken. Allt är inte så som det sägs.
Perspektiven skiftar och bevekelsegrunderna
för vad människor gör är inte alltid de som
sägs. Glaset som ser halvfullt ut kan i själva
verket vara halvtomt.
Våra tolkningar och våra uppfattningar bygger på
tidigare erfarenheter men också på fördomar och
förenklingar.
Det som synes vara kanske inte alltid
är, det som sägs kan ha andra bevekelsegrunder än det omedelbart synliga.
Många dubbelheter, och perspektivförskjutningar återfinns i
det nummer av Svensk Tidskrift
du just nu läser.
Marianne Reimers-Wessberg skriver i en engagerad
artikel om dyslexi att det viktigaste är att se problemen
men också möjligheterna. Dyslexi borde inte klassas som
handikapp eftersom dyslektikern ofta kompenserar svårigheterna att läsa och räkna med
betydande kreativitet. Man bör
inte betrakta Picasso och Einstein
som handikappade. Men allra viktigast är kanske att inte blunda. Det
var skadligt när man under många år
ansåg att alla barn var lika mycket värda
och därmed likadana.
Bilden av Bill Clinton är solkad av skandaler
och omdömeslösheter men det som inte syns lika tydligt
är hur han urholkat rättsstaten genom att flytta makt
från lagstiftarna på Capitolium till den amerikanska
advokatkåren.
GUNNAR STRÖMMER VI SAR ATT de segrar över tobaksbolagen och Microsoft som beskrivits som framgångar i själva verket är övergrepp på rättsstaten.
Bengt Ludvigsson visar hur ordens betydelse kan
ändras för att ändra betydelsen av politiken. skattesänkningar blir subventioner, Robin Hood tar från de
IIISvenskTidskrift l2001, nr zl
rika i stället som i sagan från fogden, sheriffen och kungen
-det vill säga staten.
Carl Johan Ljungberg skriver om den rätta bilden av
Preussen i en tänkvärd krönika. President Bush, som har
examina från både Yale och Harvard, är naturligtvis inte
dum som det antyds ibland. Intelligent är han definitivt
om än inte intellektuell.
Några artiklar bygger på att perspektiven förskjuts.
Synen på journalistik har ändrats sedan
Annika Ström-Melin arbetade på tidskriften Kampuchea och gick i skola
hos Lars Furhoff. Och den nyhetisering vi ser idag är inte heller bra
journalistik skriver hon i sin
anmälan av en bok av Göran
Rosenberg.
Eli Heckscher, som i början
av förra seklet var redaktör för
Svensk Tidskrift bytte parti
men inte så mycket för att
han bytte åsikt som för att
perspektivet på politiken
ändrades. Först blev nationalismen i högern honom för
trång och så småningom ansåg
han att Bertil Ohlin och hans
parti lämnade liberalismen. Läs
mer i Mattias Lundbäcks anmälan
av en nyutkommen antologi.
Peter Stein skriver om Norman
Podhoretz som bytte perspektiv från
vänster till höger och som gjorde Commentary till världens kanske bästa tidskrift.
A
••R DET PARTIERNAS FEL ATT de är inne i en ”taskig
loop” eller är det helt enkelt visionerna som är vid
vägs ände? Vi har vant oss vid välfärdsstatens misslyckanden som vi vant oss vid vädret. Och vi har lika stora
ambitioner att göra något åt dem. Man kan ju alltid
flytta till bättre väder. ..skulle man kunna uttolka ur
Magnus Nilssons betraktelse.
Nils-Eric Sandberg porträtterar den här gången en
partibytare med helt andra bevekelsegrunder än Eli
Heckscher.