2002 nr 1


2002


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift
2002, NUMMER l, ÅRGÅNG 89
REDAKTÖRER:
Per Heister
pheister@europarl.eu.int
Klas Ostman
klas.ostman@svensktidskrift.se
WEBMASTER:
Linda Hansson
linda.hansson@svensktidskrift.se
E-POST:
hb.ekstrom
prenumeration
@svensktidskrift.se
WEBSIDA:
ny.svensktidskrift.se
FORM:
Edita Communication
LAYOUT OCH OMSLAG:
Jörgen Carlsson
l LLUSTRATION:
Gideon
TRYCKERI:
EditaVästraAros
ADRESS:
Box 2u5, 103 13 Stockholm
TELEFON:
08-10 35 98
TELEFAX:
08-204171
PRENUMERATION:
345 kr.
Norden: 445 kr.
Ovriga: 525 kr.
Studentpris: 100 kr.
Lösnummer: 6o kr.
Postgiro: 727 44-6.
Bankgiro: 575 7620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per är.
ISSN 0039-677X
11
15
18
21
22
26
29
40
Konst och monument går inte ihop
God konst kan inte skapas efter någon annans önskemål, sägs det, allra minst
efter publikens. Konstlivet har blivit ett slutet system. l av Peter Hansen
Bland langare och baptister
Enron stödde miljörörelsen och miljörörelsen hyllade Enron.
l av Per Ericson
Mer än en logo
Multinationella företags investeringar i sina varumärken är det bästa
konsumentskyddet, den bästa miljöpolitiken och den främsta tryggheten
för de anställda. 1 av Erik Lakomaa
Porträttet: Tror Gud på ärkebiskopen?
1 av Nils-Eric Sandberg
Vive le Pepsodent de la Republique
Inför det franska presidentvalet vill Jacques Chirac inte stå till höger. Ej heller
till vänster. Utan där han ser mest sympatisk ut. Principer har trängts ut av
förpackningar och sakfrågor av mediamassage. l av Jacob Arfwedson
Student i DDR- men utan förtryckarregim
Nostalgin frodades när studenterna i det forna Östtyskland konfronterades
med västlig arrogans och missionärsiver. l av Elisabeth Braw
Hur orientalistkritiken dog
Visst har kritiken mot västs syn på öst varit berättigad men den
islamistiska kritiken av väst har med tiden blivit minst lika stereotyp.
1 av Charles Paul Freund
Mångkulturalismen är död, leve gemenskapen!
Debatten har handlat mycket om svenskarnas relationer till invandrarna
men bortsett från invandrarnas syn på oss. Svenskheten har betraktats
som torftig medan osvenskheten har hyllats. l av Magnus Karaveli
Det finns inga invandrare- om vi inte skapar dem
För att överbrygga moralkonflikter måste vi finna de ”grundläggande
värderingar” som delas av alla. Först då är en verklig dialog möjlig,
menar sociologen Amitai Etzioni. 1 av Tom Silvennoinen
Inledaren: Nu är det valår ………….. . ………….. ….. . . . . …. 2
Noterat .. . …. ……. … . …… . . . … … ……. .. ………. . …. 3
Krönika: Klas Östman om robotarnas uppror ………… ……. …….. 5
Invändningar …….. . . . ……… ……… . . … . . . . …….. . . …. 6
Krönika: Janerik Larsson om Churchill …………………………. lO
Krönika: Peter J Olsson om en kramig granskare ….. ………… ….. 14
Böcker: Framstegstankens fiender ……………………………. 46
Reagan var allt som inte Clinton var …. . ……………… . .. .48
Reportage från en värld i förändring .. ……. ……… …….. .49
Industrihistoria för utlänningar .. ………… . . . …………..50
Krönika: Carl Rudbeck om de enda två böcker som behövs .. … …….. .. 52
• •
lSvensk Tidskrift 12002, nr l lD