Per Ericson; Marknaden för miljö


1992


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

PER ERICSON:
Marknaden för miljö
U
c Mullem-Aspegrens bok ”Miln som konkurrensmedel” är
rsedd med en passande omslagsteckning av Michael Östlund. En
man håller en ros i munnen. Texten intill
lyder: ”Hon tar honom inte för blommorna. Men dom stärker konkurrenskraften.”
Ulric Mullem-Aspegren: Miljön som
konkurrensmedel. Konsultförlaget 1992
Just det.
”Det är med miljön som med annan
kvalitet”, konstaterar författaren. ”Om
ditt företag hanterar miljöfrågan ansvarsfullt får ni miljökvalitet som hjälper till att
sälja på samma sätt som annan kvalitet.”
Finns det en efterfrågan finns det normalt också ett sätt att tjäna pengar på den.
Det gäller naturligtvis också när människor efterfrågar miljömedvetande.
Många företag har stirrat sig blinda på
kostnadssidan i miljöfrågan. MullemAspegren visar att det faktiskt också går
att hitta en intäktssida. Det upptäckte
exempelvis bensinstationen som satsade
på så kallade muffar.
”Jag har alltid tyckt illa om spill”, säger
ägaren till stationen. ”Därför blev jag genast intresserad när jag fick höra talas om
ett återvinningssystem för bensinångor.”
Med hjälp av muffarna kunde 95 procent av bensinångorna återvinnas och
företaget fick massor av positiv uppmärksamhet som ökade dess marknadsandelar.
Ulric Mullem-Aspegren har skrivit en
bok för affärsmän om hur man tjänru
pengar på den gröna vågen. Det är utmärkt. Förhoppningsvis kan den fungera
som en praktisk handledning för denna
målgrupp. Men boken förtjänar också att
läsas ur ett annat perspektiv – nämligen
som en illustration av hur miljöengagerade människor har stora möjligheter att
påverka omgivningen i sin egenskap av
medvetna konsumenter.
Mycket talar för att det är framtidens
melodi.
En amerikansk Gallupundersökning
visade nyligen att 28 procent av de tillfrå-
gade hade bojkottat företag med dåligt
miljörykte. Nästan 49 procent hade undvikit någon produkt av miljöskäl.
Kosmetikakedjan Body Shop har nått
stora försäljningsframgångar genom att
satsa på en tydlig miljöprofil ”Gröna
aktier” på New York-börsen har varit en
succe, konstaterar Ulric Miillem-Aspegren. Och så vidare.
Efter kommunismens sammanbrott i
öst har det blivit svårt för vänstern att som
fordom använda miljön som ett slagträ
mot kapitalism och vinstintresse. Det
finns också en gryende insikt om politikens otillräcklighet även inom detta område. Politik är en tidsödande process,
som inte alltid når fram till målet. På
marknaden kan man ”rösta” genom sitt
köpval flera gånger om dagen om man så
vill, och resultaten låter sällan vänta på
sig. Kunden har som bekant alltid rätt.
Morgondagens miljökämpe kommer
förhoppningsvis inte att slösa sin tid på att
-iklädd fula växtfärgade kläder- uppvakta politiker eller uppträda i demonstrationståg. Nej, i stället frågar han eller
hon efter miljövänligt tvättmedel i snabbköpet och klär sig smakfullt i dyra plagg
av bomull som odlats på ett ekologiskt
tillfredsställande sätt.