Per Dahl, Johan Andersson Sundéen; Nytt om litteratur


1994


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

LITTERATUR
PER DAHL &JOHAN ANDERSSON SUNDEEN:
N YTT OM LITTERATUR
H
öst är den tid då både
regn och löv falla, och då
solens strålar fomimns i
fjärran. En tid av både
bildligt och bokstavligt mörker alltså?
Måhända, men också en tid for eftertanke, samling, och framforallt for utflykter i litteraturens marker. Ur forlagens digra utgivning denna höst har vi valt ett
urval böcker med anknytning till publicistik, politik, historia och filosofi.
Privatradiostationer
Att Svensk radio inte är detsamrna som
Sveriges radio framkommer i Gunnar
Palms underhållande bok Vågornas frihet
(Timbro), som visar hur privatradiostationer som Radio Syd och Radio
Nord bidragit till dagens radiokultur.
Palm har bl a haft tillgång till material
från familjerna Katsehak och Wadner,
och kommer radion in på livet inte minst
genom många roliga bilder. Ett väsensskilt perspektiv, public service-andans,
bärs fram i Bertil Jacobssons (red) Från
folkbildning till tingeltangel från Carlssons
förlag. Som ”nostalgibok” presenteras
böcker med anknytning till Svenska
Dagbladet: Bertil Torekulls Svenskan och
hennes hövdingar (Wahlström och Widstrand), och Gustafvon Platens memoarvolym Resa till detförflutna II från Fischer.
Även livet på Expressen täcks av en memoarbok i höst, Bo Strörnstedts Löpsedeln
och insidan: en bok om tidningen och livet
(Bonniers). Skall vi nämna något ytterligare exempel i memoargenren i höst blir
det nog Stig Ramels Pojken i döffen (Atlantis).
Omprövningens tecken
Sommarens och den tidiga höstens ekonomiskt politiska utgivning har i stor utsträckning gått i omprövningens tecken.
Historiska perspektiv på den svenska
samhällskrisen ges till exempel i Per T
Ohlssons, 100 år av tillväxt:J A Gripenstedt och den liberala revolutionen (Brombergs). Den konservativa delen av borgerligheten far sitt genom återutgivningen av den bortglömde högerledaren
Gösta Bagges skrift Frihet eller soda/ism
(Konservativa sällskapet/Det svenska biet).
Lena Perssons Radio: en bokför radioter, en Positiv bild
antologi med texter av bl a Heinrich Böll Tillgänglig på nytt blir även den forkärtoch Agneta Pleijel (Bonniers). Skild- rade Keynes vars verk Allmän teori om sysringar från mediernas värld ges också i två se/sättning, ränta och pengar ges ut på
342 SVENSK TIDSKRIFT
Pontes,(översättning L Björk, T Palander
och M Marin). En annan klassisk nationalekonom som kommer på svenska om
en månad är Joseph Schumpeter, sociologen Richard Svedberg har samlat ett
antal centrala texter i Om skapandeförstö-
relse och entreprenörskap (Ratio). Kortare
avsnitt om många ekonomer av skilda
intresseriktningar finner vi Lars
Engwalls (red) Svenska företagsekonomer
genom tiderna från Studiefårbundet Nä-
ringsliv och Samhälle. Ett avbrott i de
historiska perspektiven utgörs av skapare,
skojare, skurkar (Timbro), en antologi
med uppsatser kring fåretagarbilden i
media och kultur redigerad av Hans De
Geer. Här möter vi bland annat en förvå-
nansvärt positiv bild av fåretagande
TV-serier och flärdlitteratur.
Utrotningshotad borgare
De rent historiska perspektiven dominerar i en ny översiktlig skildring av hö-
gems väg till nutid, Algot Mattsons Arvet
-från Lindman till Bildt (Tre böcker), liksom i Björn Olssons angessä om en utrotningshotad, men kanske åter expanderande art, Den bildade borgaren, på Carlssons förlag, samt naturligtvis i den tredje
delen av Göran B Nilssons Wallenbergbiografi, A O Wallenberg III Ett namn att
försvara (Norstedts).
De stora svepen är inte forbehållna enbart Herman Lindquist… I en antologi
från Tiden målar till exempel ett antal
forskare under Stig Strömholms ledning
upp vägen Från stormakt till smånation:
Sveriges plats i Europa från 1600-tal till
1900-tal (360 s). Likaså tar David Kirby
ett samlat större nygammalt grepp om
skeendet i sin Östersjöländernas historia,
som utkommer på Atlantis.
Edmund Burke
Europavisioner fårmedlas i den engelske
romantikern William Blakes stora bildserie Europa – en allegori över en kämpande
världsdel- som nu kommer ut på nytt, på
Bakhålls förlag. En annan engelsman
mellan förnuft och romantik är Edrnund
Burke. På Symposion utkommer i höst
hans traktat om estetik, Enfilosofisk undersökning av ursprunget till det sublima och det
sköna. Kontrasten till det utvecklade Europa – det vilda, ursprungligt framflödande, men lika symbolladdade, möter
vi också i höst, i form av en ny stor utgåva avJames G Frazers mytklassiker Den
gyllene grenen (Natur och kultur). Europa
som förnuftets idegrund står klar får oss
genom två verk av Aristoteles: Politik,
översatt av Karin Blomquist får Paul
Åströrns förlag, och Poetik, nu med titeln
Om diktkonsten, översatt av Jan Stolpe på
Anamma. Den europeiska traditionens
huvudlinje kan vi följa framåt: från
Christian Braws Åter till Gud: trons mönster hos Augustinus (Artas) via Magnus
Nymans Upplysningens spegel, ett ideskede
brutetgenom en dåtida göteborgsavisas prisma
(Atlantis). Tråden löper in i arton- och
nittonhundratalen då Mats Persson ger
sig in på ett sedan länge abeträtt område
med sin Förnuftskampen: Vitalis Nordström
och idealismens kris (Symposion) . Linjen
tar avslutas med Phillip Hansens inträngSVENS K TI DSKR IFT 343
ande Hanna Aerendt: en introduktion från Sveriges del under andra världskriget. En
Daidalos. sådan dimension speglas i L-A Nilssons
Amerikanska inbördeskriget
Sveriges historia är dess konungars, skrev
Grirnberg. I höstens bokflod tycks Sveriges och svenskarnas historia till stor del
bestå av dess krig. Bra Böcker ger i oktober ut Göte Göranssons Gustav II Adolf
och hansfolk, som skildrar kriget från både
ärans och plågans perspektiv. Enmansakademin Alf Åberg fortsätter att skildra
relationen mellan Sverige och den nya
världen. I Svenskarna under sljärnbaneret
(Natur och kultur) berättar han med
hjälp av brev och bevarade dokument
om hur tusentals svenskar stted fcir Nordsidan i det amerikanska inbördeskriget. I
Allan Sandströms Sveriges sista krig (Libris)
berörs den internationella utvecklingen
under åren 1808-1809, och dess betydelse fcir Sverige. Neutraliteten till trots
fanns många inslag av dramatik även fcir
och Leif A Sandbergs Kurirflyg: en livlina
under andra världskriget på Gullers förlag.
Efterkrigspolitik
Eftervärldens syn på vår egen samtids historia- kommer den att vara krigspräglad?
Ett tema i höstens utgivning är i alla fall
Balkankriget. Wilhelm Agtells Från början för sent: väst och de jugoslaviska nationalitetskrigen från Natur och Kultur drar paralleller till trettiotalets eftergiftspolitik.
Malcolm Dixelius och Andrej Konstantinov skildrar också en art av eftergiftspolitik i Rysslands undre värld (Fischer). Något
mer optimistisk är då Slavenka Draculics
handfasta Hur vi lyckades överleva kommunismen med ett leende på läpparna (Ordfront} . En mer sammanfattande skildring
av samma område ger slutligen Nicolaus
Rockbergers Centraleuropas renässans, från
Habsburg till Visegrad (SNS).
344 SvENsK TIDsKRIFT