Dagens frågor


1993


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

o
DAGENSFRAGOR
ORKAN l MOTVIND
S
ällan har en fårsvarsövning
genomförts underså dramatiska
händelser i vår nära omvärld
som höstens repövning. Den
21 september upplösteJeltsin Rysslands
parlament. Två dagar senare startade den
samlade försvarsmaktsövningen Orkan.
Den fortsatta utvecklingen i Moskva
med den välplanerade kuppen den 3
oktober och de följande dagamas strider
visade med all önskvärd tydlighet hur en
hotbild snabbt kan byggas upp.
Av detta skulle man kunna tro att
svenska folket skulle fårstå att det är av
största vikt att Sverige har välutbildad
och samövad personal i krigsförbanden.
Merkostnaden får att genomfåra
Orkan istället får en repövning på
”henunaplan” är 30 miljoner kronor.
Kostnaden får själva repövningen var
220 miljoner får armen, 40 får marinen
och 40 får flygvapnet.
För att fårbanden skall fungera i
händelse av krig fordras repövningar
med maximalt fyra års mellanrum och
dessemellan övningar med befålet.
Huvuddelen av de fårband som deltog i
den stora övningen hade inte övats på
många år och större samövningar av
arme-, marin- och flygstridskrafter har
inte skett sedan 1983.
Det ärbeklänunande attläsa okunniga
kommentarer till ”grabbarnas” slöseri
med pengar som kunnat användas till
”dagisplatser och åldringsvård” enligt
Kristna Fredsrörelsen och Kyrkornas Uforum. För att inte tala om debattörer
somironiserar över att fårsvarsministern
fårsöker inb~a deltagarna i övningen att
vi måste fårbereda oss på att Ryssland
tänker genomfåra en kupp mot Sverige.
Händelserna i Moskva visar däremot
hur bräcklig den fredliga utvecklingen i
Europa är.
Det fårsvar vi bygger upp i dag har vi
en bit in på 2000-talet. Kan de självutnämnda fårsvarsexperterna garantera
att alla hot då försvunnit?
320 Sv.:NSK T tDSKR I FT
GUDAR GÖRE SIG ICKE BESVÄR
T
homas Lappalainen, en av
Göran Greiders vapendragare, har läst Carl
Hamiltons vidräkningmed
regeringens ekonomiska politik. Det är
den skrift (”Att leda Sverige in i krisen”)
där man flr veta att bara Carl Hamilton
skådat det ekonomiska ljuset. Så har han
också 42 poäng i nationalekonomi.
Efter denna omskakande läsning har
Lappalainen nu drabbats av en hemsk
insikt: Regeringen Bildt har i själva
verket medvetet skadat ekonomin bara
föratt kunna sätta sinasystemskiftesplaner
i sjön!
Såär det naturligtvis. Vi som var med
när det begav sig vetju dessutom att när
Bildt och Westerberg gjorde upp om sin
famösa DN-artikel hösten 1990 så kom
herrarna samtidigt överens om att det
krävdes minst tio procents arbetslöshet
för att programmet skulle gå igenom.
Negativ tillväxt i tre år var också
nödvändigt, liksom ett statligt budgetunderskott på 250 miljarder, och
bortåt 15-20.000 företag i konkurs
årligen.
Man måste säga att Bildt och
Westerberg varit framgångsrika i sin
konspiration mot folket. Precis så blev
det ju. Och hur lätt har det inte varit att
i skuggan av denna egenhändigt
producerade kris genomföra systemskiftet? Valfrihetsrevolutionen i kommunerna har gått som en dans. Per
Westerbergs privatiseringsplan har varit
en oerhörd framgång. För att inte tala
om hur enkelt det varit för regeringen
att övertyga folket om ett EG-medlemskaps förträfllighet.
Det sägs att mot dumheten kämpar
själva gudarna förgäves. När man läser
Thomas Lappalainen förstår man varför.
CITATET
K
arlar som sysslar med
politik i folkpartiet är
fegare och mer undfallande än andra.
Det är, med andra ord, ingen stake i
en folkpartistisk man.
En folkpartist som är småbarnsfarsa
vågar exempelvis inte knalla in till basen
och begära ’pappaledigt’. Nej, först om
han kan luta sig mot lagstiftning är han
i stånd att ta detta självklara steg. Därför
uttalade sig folkpartiets landsmöte igår
för en så kallad ’pappamånad’ i föräldraförsäkringen. För en majoritet av ombuden är det självklart att staten ska
intervernera i föräldrarnas rätt att själva
avgöra hur ersättningen ska plockas ut.
Till dessa kommandoliberalerhörBengt
W esterberg och Peter Örn. Den senare
är partisekreterare och levererade igår
ett så flumflnigt inlägg att jag för ett
SVENS K T IDSK R IFT 321
ögonblick skämdes över att vara man.
Enligt Ekots reporter grät många under
Örns patetiska fcireställning. Det kanjag
tänka mig. Jag skulle också gråta omjag
hade att dras med en sådan partisekreterare.”
Torbjörn Gustavsson i Folkbladet
Östgöten (s), 18/ 10 1993.
GA l KLOSTER ALLAN
A
lian Larsson är mannen
som ska fixa arbetslösheten i Europa berättar
Mtonbladet. Låga räntor,
högainvesteringarochkunnigaindivider
är receptet. Kort sagt: det ska bli bättre
omAllan8rråda.Såbraattarbetslösheten
ska halveras. VarfcirAllanpå denna punkt
är så modest och inte helt vill eliminera
arbetslösheten är oklart. Inga arbetslösa
måste ju trots allt vara bättre än några
arbetslösa.
Insikten om att det måste bli bättre
har Allan fatt tillsammans med 22
edsvurna män i ett portugisiskt kloster
under två dygn. slutsatsen när dessa
herrar till sist trädde ut genom klostrets
portar var magnifik: ”Jobben måste
räddas!” W ow – att ingen tänkt på det
fcirut?’
Allan och hans 22 kumpaner borde
kanske övervägt att stanna några veckor
till – alternativt månader eller år – så
hade de kanske kunnat funderat lite
över hur det skulle bli bättre också.
322 SVEN SK TI OS KRI FT