Pellefantsamhället


1996


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

ya media har
alltid oroat etablissemanget
och makthavarna. Tidningarna, radion, TV:n, videon är goda
exempel. Staten har med stort
folkligt stöd fårsökt ta kontroll och
ibland lyckats under årtionden, innan
någon brutit mediet fritt från statlig
kontroll. Om dessutom ungdomar
varit inblandade har kravet på regleringar varit massivt.
Ung standard
Det är därfår inte fårvånansvärt att
datakommunikation i dag är fåremål
får regleringsivramas intresse. Det
konstiga är egentligen att det tagit så
lång tid. Även om World Wide W eb
är en ung standard och Internet inte
varit tillgängligt får allmänheten mer
än ett fatal år, är datorkorrununiJONAS NILSSON /eder Fria
Moderata Högerstudenter (f d Fria
Moderata Studentförbrmdet)
JONAS NILSSON:
Pellefantsamhället
kation inte nytt. Sedan tidigt 80-tal
har BBS-världen utvecklats och givit
möjlighet till e-mail och filöverfåring
över hela världen via fidonet. Det
betyder i praktiken text, ljud, bild
(men fårr enooormt långsamt) och
mer eller mindre anonym
gruppkommunikation, d v s just det
som nu plötsligt utmålas som hot.
Usel datalagstiftning
Möjligen beror saktfardigheten på att
datorer och kunskap om datorer haft
en viss strålglans. Det är svårt, ibland
obegripligt och i fårhund med
framtiden. För bara ett drygt år sedan
skrev en av Mtonbladets unga ledarskribenter att den som är över sjutton
utan att kunna data är hopplöst på
efterkälken. En helt felaktig uppfattning, självfallet, men typisk och
säkert en delfårklaring till osäkerheten.
Okunskapen avspeglas också i vår
datalagstiftning. Den var usel redan
när den var ny. Till dess fårsvar bör
dock påpekas att den har en
SVENSK TIDSKRIFT
inriktning på skydd får den
personliga integriteten, även om
detta är valpigt och leder till dråpliga
konsekvenser. Det är t ex oklart om
detta nummer av SvT, producerat på
dator, är lagligt. Det innehåller ju en
rad namn på existerande personer
tillsammans med ibland rätt
detaljerade uppgifter om deras politiska åsikter.
Men i och med att datorer och
datorstödd kommunikation håller på
att bli var mans egendom vaknar
politikernas intresse. Det är naturligtvis inte frågan om en konspiration
eller en primärt sett medveten
reaktion. Snarast är det frågan om
den primitiva misstro som makthavare känner infår något som
sprider sig bland folket.
Kraftiga inskränkningar
Först ut på plan är naturligtvis USA.
För ett par månader sedan skrev
president Bill Clinton under
Communication Decensy Act, ett
lagfårslag som bland en del goda
59
inslag innehåller kraftiga inskränkningar i
yttrandefriheten. Ingenting far publiceras
på Internet eller i BBS:ar som är
”obscent” eller ”oanständigt”. De
citerade ordens amerikanska motsvarigheter har ungefår samma valör som
de svenska. Vad som är obscent kan nog
vara lätt att komma överens om – många
av Maplethorpes foton är obscena – men
vad är oanständigt? Supvisan om flickan
och svinet? Hasse&Tage? Gamla
nummer av Fib-aktuellt? Svårt att säga,
men klart är att om lagen vinner kraft
(vilken ännu inte hänt eftersom USA har
ett utmärkt system med lagprövning)
inskränkningar i yttrandefriheten. Ett
oreglerat informationsutbud på Internet
antas öka risken for att barn nås av farliga
eller obehagliga budskap. I vilken mån
barn här eller i USA verkligen tillbringar
mycket tid i ensamhet framfor dataskärmen är oklart, men visst kon1mer
någon att skrapa fram ett exempel forr
eller senare.
Lagd i malpåse
Argumenten skiljer sig på ett intressant
sätt mellan Sverige och USA. I USA är
den politiska yttrandefriheten ett överordnat värde och religionen viktig. I
kommer antagligen både diskussions- Sverige är inte yttrandefriheten viktig på
grupper om bröstcancer, abort, brotts- samma sätt och religion och traditionella
offer och sexuella övergrepp, tavlor av
Zorn, filmer av Bergman och texter av
Bukowski vara straffbara. Att skriva
”fuck” kommer att kunna ge tusentals
dollar i böter.
Farliga budskap
Bland det som är oanständigt ryms
princip allt som inte passar sig på ett dagis
eller i en lågstadieklass. Det är också detta
som är kärnan i argumentationen for
60
värden är satta på undantag. USA oroar
sig foljdriktigt for snusk, medan vi oroar
oss for nazism och knarklegalisering.
Pedofilen finns på båda håll, men är i den
svenska debatten lagd i malpåse.
Här inställer sig till sist den principiella
frågan. Internet är en del av samhället. l
likhet med stora delar av samhället finns
det mycket där som inte passar på ett
dagis. Frågan är vad målet bör vara:
Att skydda barnen från de olämpliga
SVEN SK TID SKRIFT
l delarna av samhället genom åtgärder
särskilt inriktade på detta, d v s som vi
gjort i hundratals år.
”Bland det som är oanständigt ryms i princip allt
som inte passar sig på ett
dagis eller i en lågstadieklass. Det är också detta
som är kärnan i argumentationen för inskränkningar i yttrandefriheten.

Eller genom att sträva efter att
dagisanpassa hela samhället genom att
reglera bort allt som vi inte vill se på
dagis. Vi vuxnas rätt till yttrandefrihet
och rätt att själva välja vilka budskap vi
vill ta del av offras for att skapa ett
björnesmagasin-pellefant-glassläskåpizzasamhälle.
Mitt tips: Skaffa tillgång till World
Wide Web och ta en titt innan politikerna ska börja ”visa sig handlingskraftiga”.
Snart kan det vara for sent.