Peeter Luksep; Nya svenska hjältedåd i Narva


1994


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

PEETER LUKSEP:
NYA SVENSKA HJÄLTEDÅD
I NARVA
unt hörnet från Svensk
Tidskrifts mångåriga adress
ligger Narvavägen. Ingen
annan stad, utländsk eller
svensk, harfitt en lika ståtlig placeringi den
stockholmska gatunarnnsgeografin. Estlands huvudstad Tallinn, i formen Reva!, är
forvisad till Enskede; Oslo, Köpenhamn
och Helsingfors tillJarvafåltet. En Rigagata
finns faktiskt i innerstaden, men blygsam i
jämforelse med Narvavägens breda aveny.
Förvisso är det mindre staden Narvas
egna fottjänster som forna svenska dylika
som under nationalromantikens höjdpunkt
forlänade Narva den äran. Att slaget vid
Narva några år senare foljdes av det svenska
väldets sammanbrott i Baltikum tänker
man då i regel mindre på. Och fortfarande
har namnet Narva en mystisk, sugande
klang på många svenska besökare till Estland. Att pseudonymen Harry Winter gett
sin senaste bok namnet Operation Narva
forvånar därfor knappast.
Harry Winters böcker om Operation
Garbo påhöljades under det kalla krigets
dagar. Operation Narva är helt fristående
och utspelar sig i dagens östersjömiljö.
Boken inleds med tre separata hände!-
Harry Winter: Operation Narva. Tirnbro 1993.
ser: en något godtrogen svensk affärsman
på väg till möte i Moskva, ubåtsjakt i
Bråviken och stöld ur ett svenskt vapenforråd. Vartefter boken fortskrider visar sig
dessa händelser ha ett samband. Ytterligare
ingredienser, som baltiska självutnämnda
jägarforband, grånade frihetskämpar från
exilen, väl maskerade KGB-operationer,
svenska flottbesök i Baltikum och konsulter som gör studier om östersjöregionens
framtid knyts ihop till en allt mer spännande intrig.
Många av händelserna har verklighetsbakgrund, som den ryska stabsövningen i
Baltikum våren 1993, och många verkliga
personer anas som forebilder bakom tunn
maskering, till exempel en sympatisk estnisk forsvarsminister med göteborgsaccent.
Boken känns därfor stundtals obehagligt
verklig. Vilket kanske också är meningen.
Några smärre skönhetsfel i form av underliga namnstavningar fu forlåtas, forfattaren har lyckats bra med lokalfi.rgen. Boken
är spännande genom sin intrig och genom
att den delvis utspelas i trakter som alltfler
svenskar böljat besöka men som fortfarande upplevs som okända och lite farliga,
men framfor allt genom att den sätter fantasin i rörelse kring många aktuella händelser
i Sverige och i Baltikum.
SVEN SK TIDSKRI FT
59