Oscar Fors: Surrogatmödraskap är en jämställdhetsreform

Vänsterpolitiker skriker sig ofta hesa över kvinnors rätt att själva bestämma över sin egen kropp. Något de flesta i ett demokratiskt samhälle skriver under på. Men när det kommer till kvinnors rätt att själva bestämma om de vill hjälpa någon annan att bilda familj är dörren stängd. Det blev en tydlig skiljelinje under valrörelsen, när Moderaterna lanserade ett förslag om altruistiskt surrogatmödraskap och vänstersidan inte ens var villiga att diskutera frågan. Så mycket var kvinnors rätt att själva bestämma över sin egen kropp värd, enligt vänstern.

Surrogatmödraskap är vanligt inom HBTQ-kretsar och framför allt bland män som lever tillsammans med en annan man. Surrogatmödraskap ger alla möjligheten att bli föräldrar. När surrogatmödraskap diskuteras centreras diskussionen ofta kring negativa aspekter. Det diskuteras om hurvida det finns exempel i dåligt reglerade och korrupta länder, där kvinnor utnyttjas och oetiskt exploateras. Men Sverige är inget sådant land och en legalisering skulle naturligtvis vara hårt reglerad. Dessutom minskar en legalisering i Sverige den illegala och problematiska marknaden i andra länder.

Förslaget från Moderaterna är att tillåta altruistiskt surrogatmödraskap, vilket betyder att det inte får förekomma någon ersättning utan enbart ses som en god gärning för någon annan. Här finns det tid för reflektion. Ska en kvinna vara gravid och riskera sitt liv för någon annans möjlighet att bilda familj borde hon rimligtvis ha rätt till en ersättning om hon så vill. Det betyder inte att altruistiskt surrogatmödraskap inte ska få lov att samexistera parallellt.

Sverige bör legalisera surrogatmödraskap i alla dess former. Inte främst för att det idag är en klassfråga om man har råd att gå den krångliga vägen utomlands, vilket ibland kostar miljontals kronor. Surrogatmetoden bör bli tillgängligt för alla men viktigast ska fortsatt vara att kvinnan bestämmer. Oavsett om hon väljer att ta emot ersättning eller gör det av ren välvilja. Byråkrati-Sverige ska nog lyckas hitta ett utomordentligt bra sätt att reglera detta också, så att allt sköts snyggt och på lika villkor för alla parter.

Det är dags för Sverige att ta nästa kliv mot jämställdhet och utöka HBTQ-personers rättigheter. Ett bra första kliv vore då för högerregeringen att lägga förslaget på riksdagens bord omgående och säkra en majoritet.

Oscar Fors är mediestudent