Oscar Fors: Inför fri jakt på egen mark

Valrörelsen 2022 blev ett slag om landsbygden. Högerpartierna utlovade sänkta drivmedelspriser men också en reformerad jaktlag i en mer liberal riktning. När den nuvarande regeringen satt i opposition gick man hårt åt de förslag som Miljöpartiet la fram på jaktområdet. Det handlade bland annat om att totalförbjuda jakt på varg. Förslag där man låtit djurrättslobbysiter diktera villkoren för landsbygden, äganderätten och den långa tradition av jakt vi haft i Sverige. Nu är det dags för regeringen att ta viktiga kliv framåt mot en mer liberal jaktlag. De bör gå så pass långt att man tillåter fri jakt på egen mark.

Under de senaste åtta åren har Miljöpartiet i princip styrt Socialdemokraterna och Sverige. Med tanke på utfallet av politiken kan man nästan tro att Socialdemokraterna varit stödparti åt en miljöpartistisk regeringen. Men tur nog hann den numera avsatte regeringen inte begränsa jaktlagarna helt och hållet. För det är nämligen allvar nu. Varje år blir böndernas boskap utsatta för brutala vargattacker på flera håll i landet, vilket naturligtvis skadar deras kommersiella verksamheter. Därför är just ett förbud mot vargjakt helt orimligt.

Men en ny jaktlag borde inte bara säkra vargjakt utan också tillåta mer av all typ av jakt. Det finns en märklig uppfattning i Sverige att staten ska ha rätt att bestämma över vad människor gör på sin egen mark. Det blir dock tydligt att det inte handlar om djuren eller den biologiska mångfalden, som även jägare värnar mycket om. Utan det handlar om att vänstern hittat en fråga där de kan begränsa privatpersoners äganderätt. En rätt som faktiskt är skyddad i grundlagen. Privatpersoner som betalat dyrt för egen mark måste tydligen, enligt vänsterns logik, straffas.

Den så kallade fällavgiften borde den nytillträdda regeringen avskaffa. Idag måste jägare många gånger betala en avgift för varje djur man fällt i sin egen skog. Denna avgift är bisarr på flera plan. Det finns ingen logik i att det ska tas ut en sådan avgift – lika lite som att staten skulle ta ut en avgift för att privatpersoner plockar äpplen eller klipper sitt eget gräs. För att få frukten att växa kommande år måste träden skördas, och för att upprätthålla en balans i den biologiska mångfalden måste djur i naturen fällas. Detta för att alla ska kunna fortsätta leva i harmoni med varandra. Exemplet med den oroväckande snabbväxande vildsvinspopulationen behöver knappast tas upp som ett argument.

Naturen är underbar och jakt är ett bra sätt för människor att ta del av naturens skönhet samtidigt som det adderas ett spänningsmoment. Jakten borde avstigmatiseras så att fler privatpersoner tar licens för jakt. Men då måste regeringen visa tydligt från politiskt håll att jakt är okej och att man faktiskt värnar om både frihet och äganderätt.

Oscar Fors är mediestudent