Mathias Bred: DDR-romantik förklädd till fredsrörelse

Just nu är Sahra Wagenknecht ett hett namn i tysk politik. Den 53-åriga vänsterpolitikern är förgrundsfigur för det så kallade fredsuppror, som hittills samlat över en halv miljon namnunderskrifter i Tyskland. Hon och hennes meningsfränder kräver ett stopp för vapenleveranser till Ukraina. De menar att kriget bara kan lösas med förhandlingar mellan Moskva och Kiev, och att Väst ska hålla sig utanför. Själv ser sig Wagenknecht som företrädare för en ny fredsrörelse. Kritikerna däremot menar att hon går Putins ärenden.

Tyvärr ligger det ganska mycket i den kritiken. Wagenknecht drar sig nämligen inte för att återkommande torgföra Putinregimens mest slitna talepunkter. Till exempel har hon anklagat den ukrainska ledningen för delvis bestå av nynazister och för att hylla krigsförbrytare från andra världskriget. Wagenknecht har också beskrivit det som att det är ukrainarnas agerade som hotar att sprida konflikten till Europa och världen. Däremot är Ryssland enligt hennes världsbild det land som gav Europa fred 1989, men som nu har svikits genom att den amerikanska intressesfären tillåtits flytta österut.

Det här är föreställningar som passar in i framför allt en del äldre tyskars världsbild. Det var uppenbart den 25 februari då Wagenknecht tillsammans med den feministiska författarinnan Alice Schwarzer samlade en stor fredsdemonstration vid Brandenburger Tor. Arrangörerna hävdar att 50 000 demonstranter slöt upp. Polisens bedömning är att det bara var 13 000.

Men det slående med demonstrationen var inte deltagarnas antal utan deras medelålder. För det var svårt att hitta någon demonstrant som såg ut att vara under 50 år. I stället verkade det vara 70-åringar som hade tagit till gatan. De flesta såg ut att vara bildad medelklass – kulturarbetare och akademiker. Snarare än en ny fredsrörelse var det 68-or och DDR-nostalgiker som marscherade genom Berlin den 25 februari.

Det syntes om inte annat på plakaten. Mellan fredssymboler, regnbågsflaggor och röda fanor fanns skyltar med gamla deviser från Kalla kriget som ”Amis go home”. Och förutom internationalen spelades och sjöngs slagdängor från DDR-tiden. Återkommande budskap var också ilska mot utrikesminister Annalena Baerbock. På demonstranternas plakat beskrevs Baerbock en krigshetsare som borde skickas till fronten. Hatet mot Baerbock stärker intrycket av fredsrörelsen som ålderstigen. För den gröna utrikesministern, som för en hård linje mot Putin, är just nu mycket populär bland yngre tyskar.

Skillnaderna i synen på Putin och på Ukrainakriget verkar i Tyskland faktiskt handla om en spricka mellan generationer. Yngre tyskar ser sitt land som en integrerad del av det demokratiska Väst och de ser Putins överfall på Ukraina som orättfärdigt.  Många äldre tyskar, särskilt i de östra delarna, ser däremot fortfarande Tyskland som en nation med en historisk skuld som förbjuder en hård ton mot Moskva.

Om det är den första gruppen som gillar Annalena Baerbock är det den senare gruppen som Sahra Wagenknecht tilltalar när hon till exempel säger att tyska stridsvagnar nu åter dödar ryska soldater i Europa. Wagenknechts ideologi är en tillbakablickande vänsterpopulism riktad mot äldre. Förhoppningsvis räcker hennes tjuskraft inte för att rucka på Tysklands viktiga stöd till Ukraina.

Mathias Bred är politisk redaktör för SNB