Örjan Hultåker: Arbetsgivare har större betydelse än kön på viljan att rösta M

Under lång tid, inte bara vid 2022 års riksdagsval, har analysen av det moderata valresultatet bland annat handlat om att partiet har svårare att vinna kvinnornas röster än männens. I 2022 års riksdagsval var det enligt en eftervalsundersökning 21 procent av männen som röstade på Moderaterna men bara 17 procent av kvinnorna som gjorde det.

Det har inte på samma sätt uppmärksammats att en lägre andel av de offentliganställda än av de privatanställda röstar på Moderaterna. Och skillnaden mellan arbetsgivare är större än den mellan kvinnor och män. I en eftervalsundersökning av SKOP röstade 22 procent av de privatanställda på Moderaterna. Bland dem som är anställda i offentlig sektor är det bara 16 procent som gjorde detsamma.

Mot den bakgrunden är det intressant att se i vilken utsträckning som sysselsättning, det vill säga arbetsgivare, påverkar kvinnors och mäns röstande.

En sådan analys visar att Moderaterna har lika lätt eller svårt att vinna kvinnors och mäns röster bland de offentliganställda. Enligt en undersökning som genomfördes av SKOP var det samma andel kvinnor och män som röstade på Moderaterna (16 procent) bland dem som är offentliganställda.

Att tillhörighet till den offentliga sektorn får större genomslag bland kvinnliga än bland manliga väljare beror på att en större andel av kvinnorna arbetar i just den sektorn.

Bland de privatanställda kvarstår en del av skillnaden mellan kvinnors och mäns M-röstande, men skillnaden minskar något från fyra till tre procent.

Vad analysen visar är att det inte främst är kvinnors gener eller allmänna kvinnoroll som gör det svårt för Moderaterna att vinna deras röster. Orsaken till att en lägre andel kvinnor än män röstar M beror på var de är sysselsatta. De som arbetar i offentlig sektor har genom den rollen blivit mindre positiva till Moderaterna än vad de privatanställda är.

Moderaterna måste därför försöka övertyga de offentliganställda om att partiet har en bra politik för den offentliga sektorn som sådan och en bra politik för sektorns anställda.

Det gör inte partiets arbete lättare än om det vore en renodlad könsfråga. Det är lika svårt för partiet att vinna röster från manliga som från kvinnliga offentliganställda.

Örjan Hultåker är docent och ordförande för Moderata seniorer i Stockholms stad