Olagligheter eller bara gråzon


1997


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Olagligheter eller
bara gråzon?
S
vensk Tidskrift har talat
med en person som specialiserat sig på att använda
internet for bl a skatteplanering. Han menar att
oron for olagligheter på internet är
starkt överdriven.
– Man bör ha klart for sig att fa nä-
tet medger fa olagligheter som inte är
olagliga i alla andra sammanhang.
Förtal, hets mot folkgrupp, spridande
av barnpornografi, planering av
brottslig verksamhet, spridande av
hemliga uppgifter o s v är ju redan
forbjudet. Anonymiteten är inte heller så mycket större. Det har ju alltid
gått bra att trycka tidningar eller flygblad utan ansvarig utgivare.
– Snarare är det så att den nya tekniken ger nya möjligheter till att utnyttja det vi kallar ”kryphål i lagen”.
Vår sagesman pekar på att fri rörlighet for kapital inte längre bara är en
möjlighet fOr storforetag. Små och
medelstora foretag väljer också att
lägga sina affarer i utländska banker.
Vissa väljer till och med att driva sitt
fOretag i form av offshorebolag på t
ex Gibraltar, Jersey eller Isle of Man.
Över internet når man snabbt bolagsjurister och banker.
– Många privatpersoner lägger
spar-, rörelse- och reservkapital i utländska banker. Kanske vill de skydda
sin egendom från höga skatter.
Kanske vill de ha tryggheten i ett reservkapital utanfor Sverige. Via internet når de snabbt och enkelt sin bank
i olika lågskatteområden. Pengarna
kan de sedan disponera med hjälp av
kreditkort i Sverige eller andra länder. Ett par bra adresser är
”http:/ / www.ujoffshore.com” och
”http:// www.lloyds-offshorebank.com”. Detta kommer att sprida
sig snabbt så snart den kritiska massan
av kunskap är nådd.
– Annars är vinsterna mest beSVENSK TID SKRIFT
kvämlighet.
– Fördelen med de svenska internetbutikerna är att man kan nå dem
när som helst – även på kvällar och
helger. Sedan kommer varorna med
posten. Ett enkelt och smärtfritt sätt
att handla.
– Internetbokhandlar har dessutom
fordelen att kunna erbjuda en större
bredd än vanliga boklådor. Detta eftersom de inte behöver hålla alla
böcker i lager, utan kan beställa från
olika forlag i Sverige och utlandet for
leverans med vändande post.
”Http: / / www.24store.com” och
”http:/ / www.bokus.com” är rätt bra.
– Ingen större dramatik, som sagt.
De vanligaste brotten är nog de som
vi alla begår men som beror på en
vettlös datalagstiftning d v s upprättandet av olagliga personregister.
Nästan alla som äger en dator begår
det brottet.