Notiser


1999


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Nystart för
Svensl< Tidsl<rift
I din hand håller du nu det första
numret av nya Svensk Tidskrift.
Om du har följt tidskriften de
senaste åren märker du att vi nu
har förändrats. Det är en ny form
och layout, och det är två nya
redaktörer, Mats Johansson och
Fredrik Erixon.
Mats Johansson, 47, är kolumnist i bl a Svenska Dagbladet,
syndikerad i ett dussin lokala
tidningar, och samhällsanalytiker
i eget företag. Tidigare har han
varit bl a VD för Timbro och chefredaktör för en nyhetsbyrå. Under
90-talet styrelseledamot i Sveriges
Radio och nu Sveriges Television.
Mats har utgivit ett halvdussin
böcker, senast minnesboken De
svarta åren. Minnen från andra
sidan om åren kring 1968.
Fredrik Erixon, 25, har sedan
några år frilansskrivit för olika
tidskrifter och tidningar vid sidan
om sina studier i Uppsala. Hösten
1997 utkom han med boken Arv i
vanhävd. Om frihetliga rötter i
arbetarrörelsen och han har sedan
en tid tillbaka arbetat på ett bokprojekt om globalisering, teknikutveckling och kultur, som beräknas komma ut i vår.
Som läsare kommer du också
märka att vi har förändrats i
andra stycken. Vi ökar både den
akademiska och journalistiska
profilen, och vi provar en rad nya
publicistiska grepp.
Vårt gamla uppdrag, att utveckla den liberala och konservativa idedebatten, att med pennan
arbeta för ett friare och medborgarnära Sverige, gäller dock fortfarande.
Välkommen till nya Svensk
Tidskrift!
RolfKroon
Ordförande i Svensk Tidskrift.
Rätt eller fel?
Som vägledning i en allt osäkrare framtid lutar vi
oss mot några ledande siares bedömningar 1
aktuella frågor.
Ett företag kan aldrig bli extremt
framgångsrikt genom att göra
det som andra också gör… En och
annan företagsledning som funderar på att delta i den stora globala
parningsdans som just pågår borde
kanske fundera mer på företagets
möjligheter att utveckla något unikt
och högpresterande i stället.
Dagens Industri (99-01-13).
1
999 är inte bara tioårsminnet av
den europeiska revolutionen. Det
är också femtioårsminnet av den
ningen flyta med strömmen istället
för mot.
Staffan Heimerson i Månadsjournalen (jan), där han spår att Expressen
kommer att läggas ned före Svenska
Dagbladet.
J
ag ser ingen annan framtid för
Svenska kyrkan än som ett korrumperat förvaltningsbolag av norrländsk barrskog. Faktum är att det
är vad kyrkan är redan idag. Den är
irrelevant för alla utom skogsindustrin, skatteförvaltningen och kaffekommunistiska segern i Kina, liksom rosterierna.
av det brutala krossandet av demo- Alexander Bard i magasinet M2.
kratirörelsen på Tiananmen i maj
1989. Nyheterna från Kina om nya
politiska arresteringar och ett hårdare politiskt klimat skall med all
säkerhet ses som ett uttryck för ledningens osäkerhet inför kombinationen av finansiella svårigheter och
politiskt ifrågasättande. Jag tror att
det kan bli ett dramatiskt år för
Kina.
Carl Bildt i sitt elektroniska brev
(vecka 2).
Expressen lever i det förgångna.
Den har en heltidsanställd reporter, Sten Berglind, för att enbart skriva om 50-talet, kolumnister som
Anders Ehnmark som inte tagit sig
ur 68-träsket och en chefredaktör,
Staffan Thorsell, som tror att
Lill-Babs och Björn Borg fortfarande är de hotta namnen. Expressen
skänker nostalgi som en gammal
dansbana. Värre är att Expressen inte
återerövrat sin själ sedan Christina
Jutterström gömde den och lät tidI
n some senses, the ball is in the
current Prime Minister’s court.
Persson has assembled a panel of
industrialists and labour chiefs to
figure out ways to encourage Swedish business. He is contemplating
repealing the 5o/o surcharge on highincome earnersand the 1,5% wealth
tax. He has also signaled that he may
take Sweden into the EMU around
2002. But he would have to take
much more radical steps to improve
the business elimate dramatically.
It also may be true that market
forces are moving too fast for Persson’s government to do much to
influence the shake-up of Swedish
industry. For better or worse, Swedes will probably see many more
campanies follow the exaroples of
Volvo, Astra and Ericsson – and shift
more of their wealth, jobs, and ideas
outside the country.
Stanley Reed och Ariane Sains i Business Week (February 22).
lSvensk Tidskrift 11999, nr 1 III