Innehållsförteckning


2000


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift
2000, NUMMER l, ÅRGÅNG 87
REDAKTÖR:
Fredrik Erixon
ANSVARIG UTGIVARE:
Hans Birger Ekström
ADMINISTRATION:
Nettan Hellström
E-POST:
fredrik.erixon
hb.ekstrom
nettan.hellstrom
prenumeration
@svensktidskrift.se
REDAKTIONSRÅD:
Nielas Berggren
Anders Borg
L1rs Firnmerstad
Thomas ldergard
Maria Rankka
Hans Ingvar Roth
Johan Tralau
Monica Werenfels-Röttorp
WEBSIDA:
ny.svensktidskrift.se
FORM:
Graphium InforMera
LAYOUT :
Susanne Rosing
ILLUSTRATION:
Gideon
OMSLAG:
Åke Ortmark
FOTO: Peter ÖWander
TRYCKERI :
Graphium Västra Aros
ADRESS:
Box 2115, 103 13 Stockholm
TELEFON:
08-10 35 98
PRENUMERATION :
295 kr.
Norden: 420 kr.
Ovriga: 500 kr.
Studentpris: 100 kr.
Lösnummer: 55 kr.
Postgiro: 727 44-6.
Bankgiro: 575 7620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per år.
ISSN 0039-677X
l O. Åke Ortmark – maktsynare på TV8
Det skulle bli ännu en bok. Good Bye Sweden, var arbetsnamnet. Sedan
kom !T-revolutionen och Sverige återhämtade sig. Möt TV-profilen Åke
Ortmark i ett samtal om Sverige idag, igår och imorgon.
l av Lars Firnmerstad
16. Bildning 2.0
Den bildade arbetaren. Den bildade medelklassen. Gamla ideal, bara
ord i vår pratkultur. Men skramlar tomma tunnor bäst?
26.
1 av Jonas Hansson, Fredrik Erixon
Människans seger, trots allt
Den upplysta synen på moraliskt framåtskridande blev belastad, först
genom viktoriansk självbelåtenhet och senare av 1900-talets barbari. I
dag befinner sig iden under eldgivning från den nya svagheten för genetisk determinism. Men när det nya tusentalet nu börjat är det ändå värt
att hålla fast vid den förkättrade iden. l av Michael lgnatieff
Löser Agora vänsterns idekris?
Det har inte saknats resurser, det har inte saknats begåvningar. Men
socialdemokratin har ändå haft problem med sin ideologiproduktion.
Nu skall den börja tänka, nytt. l av Stig-Björn ljunggren
40. Konsten att läsa historia
Marx och Engels försökte i sitt manifest att förutspå framtiden. Det gick
inte särskilt bra den gången. Med Internet och bredband har teknikdeterminismen åter givits plats i historieskrivandet Tror någon det går
bättre den här gången? l av Thomas Gur
51. Barrikad mot globalisering
De uppmärksammades för sin civilisationkritik, Zygmunt Bauman och
Ulrich Beck. Sedan synade de globaliseringen. Nu behöver de synas.
l av Tomas Larsson
Inledaren: Bara tiden är ny . . ……… …… . . . . ….. . . .. . . . .. …. .. 2
Insänt .. … . . .. .. . . . . ……. … . . . . . … …. …….. .. … ……. .3
Notiser …. … . . . ……….. .. .. …….. .. …. . . . . . … …… …. . 6
Krönika: Karin Larsson om kreatörer och entreprenörer . . . . … …… . . . . 15
Samhälle: Skitens betydelse ……… . . . . … …… .. .. … . . … …. . 31
Ekonomi: Pantomim i leksaksekonomin .. …… . . . .. ….. . . . . . . …. .. . 32
Historia: En lektion med Machiavelli . . . . . …… ……….. … …….. 33
Näringsliv: Nyspråkliga äventyr .. ….. .. . . ………… . . . …. .. . . … 45
Politik: Den postmoderna människan . .. . …………………… … . 47
Krönika: Janerik Larsson om konservatörer och entreprenörer ….. .. . . .. 50
Litteratur: Ryssland missförstått .. ……… . . . … .. … . . . .. …… . .. 54
Krönika: Carl Rudbeck om bildning och politik .. …… . . …… …. .. .. . . 56
• •
lSvensk Tidskrift 12000, nr l lD