Nöden, lagen och modernNöden har ingen lag, muttrade den gamle domaren
Och bläddrade i lagboken.
Ibland inte heller överdådet,
Viskade det unga biträdet.

Vad sa du, undrade domaren.
Att nöden är uppfinningarnas moder.
Svarade biträdet.
Jo, så kan det vara, nickade domaren.

Men säg mig då vem eller vad som är uppfinningarnas fader!
Det är människornas hjärnor och hjärtan, svarade biträdet.

Vem har lärt dig att svara så rappt och klokt, undrade domaren.
Det har min unge vän. Han tänker uppfinna en evighetsmaskin.
Åhå, sa domaren. Det har många tänkt före honom.

Får man fråga vad det är för produkt som evighetsmaskinen ska tillverka?
Den ska tillverka evig fred och frihet.

Finns det något behov av något så avlägset, frågade domaren.

Behov och behov. Det kan jag inte avgöra.
Men det finns många många önskemål.
Så en maskin som med sitt utbud tillgodoser denna eviga efterfrågan,
Den maskinen har en oändlig kundkrets.

Men maskinen kan ju gå sönder efter en tid, eller hur, sa domaren.
Risken är liten eller snarare obefintlig, svarade biträdet.
För så länge det finns smörjmedel, så fortsätter produktionen.

Och får man fråga vad det är för slags smörjmedel, fortsatte domaren, alltmer brydd.
Det är den goda viljan, förklarade biträdet.

Veckopoeten