Varning för ”coronyism”Efter Corona hotar coronyism i många länder. Välstånd – och med det välfärd – som har byggts upp av framgångsrika fria marknader riskerar nu att förstöras av omfattande politisk intervention i marknaderna, skriver Anders Ydstedt – och tipsar om det seminarium Svensk Tidskrift tillsammans med FMRS arrangerar i ämnet.

Att sådant inte fungerar vet vi men i kristider är det tyvärr många som sätter sitt hopp till stora program och stöd. Näringslivet i Sverige har varit framgångsrikt i att värna fria marknader, pro-market, efter att ha sett hotet från löntagarfonderna i vitögat. När staten i krisen står för beslut om pengar vänds dock mångas blickar till politiken.

Det är också fullt rimligt att staten tar kostnaderna när marknader i stort stängs ned, men så fort marknader öppnas igen måste vi åter förlita oss till marknaden som skapar vårt välstånd. Pro-business-agendor kan till synes gynna enskilda aktörer eller branscher i det korta perspektivet men de är långsiktigt förödande för tillväxt och välstånd. De skapar grogrund för crony capitalism.

Statsstöd får inte heller växlas mot statsägande. Staten är en dålig ägare och tjänar så mycket mer på att företagandet kommer igång igen. Dagens situation kan på intet sätt jämföras med finanskrisen.

Själv är jag beredd att satsa ganska mycket på att det finns uppdämda konsumtionsbehov när marknaderna väl öppnas igen. Signaler från Kina tyder på detta, exempelvis är post-corona-trycket på bilhandeln stort. Men skulle det behövas stimulanser bör dessa i första hand ske genom att underlätta för marknaden med lägre skatter och minskad regelbörda. Snabbstart av ekonomin genom stora politiskt beslutade projekt, infrastruktur, grön omställning mm – som marknaden inte ens satsade på i toppen av en högkonjunktur – ses nu av vissa som en räddning. Men de är dyra, de stör marknaden och de ska betalas, kanske i årtionden framöver.

Det som komplicerar bilden är att sittande politiker i många länder fått ökat opinionsstöd. Handlingskraft uppskattas i svåra tider och förmodligen är det ofta välförtjänt. Uppmärksamhet och ökade befogenheter är en attraktiv position men när krisen är över måste ”stabslägen” ersättas. Annars finns det risk att politiska interventioner i fria marknader blir ett nytt normalläge. Särskilt om kommersiella aktörer tar chansen att utnyttja situationen för sina särintressen. Stor varning utfärdas därför för Coronyism – pro-business-politik – efter Coronakrisen.

Pro-Market vs Pro business blir temat för Free Market Road Show Stockholm som kommer att sändas online den 20 maj kl 15-16. Medverkande är bland annat Johan Norberg och Jörgen Warborn. Vi återkommer här och på sociala media med mer detaljer.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift