Mats Johansson; Mannen i den blå turbanen


1999


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Mannen i den blå turbanen
lav Mats Johansson
Det är inte långt kvar; om man får tro uttolkare av Nostradarnus
utbryter det tredje världskriget den 4 juli i år. En man i blå turban,
sannolikt från Iran, kärnvapenbombar Europa så att två tredjedelar
av oss dör.
D
ET VAR FÖRUTSEENDE av DEN franske läkaren och
astrologen Michel de Nostredame (1503-66) att i
sina fyraradiga poem, quatrains, identifiera hotet mot
västvärlden från ayatollorna. Liksom Londons eldsvåda
1666 och utgången av målet mot O J Simpson. Anhängarna menar också att den ”Hister” som omtalas i
profetiorna var Hitler, samt att både Napoleon och
Saddam Hussein återfinns i texterna, den senare som
Antikrist nr 3.
En sekt som förbereder Jesu återkomst vid millennieskiftet rekommenderar att man i god tid bokar hotellrum
eller köper hus med utsikt över Gennesarets sjö för att
inte missa nyårsaftonens stora händelse. Det du, K-G
Hammar!
Eftersom markpriserna stiger där, kan viss återuppståndelse inte helt uteslutas.
I Sverige spår Anders Wijkman att jorden går under
om alla tillåts leva på vår nivå, särskilt om kineserna ska
ha kylskåp och digitala drinkblandare, och det ska dom
väl. Trösten är att vårt välstånd faller, vilket ger nådatid.
De som vet hur framtiden kommer att gestalta sig
IFJ lSvensk Tidskrift 11999, nr 1 l
är ofta ute efter makt. Särskilt undergångsprofeterna
har med viss framgång försökt styra människors sinnen
och handlingar; redan profeten Jesaja siade att folkets
synd skulle leda till utplundring och uppfrätelse, rentav
förtärelse av hetta (El Nino). Såvida man inte följde
hans råd.
D
ET HOPAR SIG STRAX före sekelskiften: 1689, 1789,
1889, 1989. Den ärorika revolutionen banade väg
för parlamentarism i Storbritannien, den franska var
inte lika ärofull men ledde onekligen till systemskiften,
liksom svensk socialdemokratis födelse. För att inte tala
om Sovjetunionens dekonstruktion.
Det tycks som om sekelskiften och systemskiften hör
ihop, åtminstone på senare tid bland årmiljarderna.
Om historia och framtid inför nästa millennium
handlar en del tankar i detta första nummer av nya
Svensk Tidskrift. Ny redaktion och ny form innebär inte
att det gamla uppdraget har övergivits, men välkommen
till det tredje millenniets samhällsdebatter.
Visst går jorden under, men inte än på ett tag.