Mats Fält: När facket släpper spärrarna

Det är inte unikt att organisationer som ingår i den socialdemokratiska maktapparaten används för att göra angrepp på motståndarna som saknar rimlig koppling till verkligheten. Ibland är det Hyresgäströrelsen, andra gånger ABF och väldigt ofta LO och olika fackföreningar. Angreppen kommer ofta sent i valrörelserna – då är det svårt för motståndarna att hinna med att ge väljarna en tydlig bild av sakernas verkliga tillstånd.

Den här gången är det LO som valt att anklaga Moderaterna för att vilja driva cancersjuka till självmord.

”Sjuka jagades till att se självmord som enda utväg” och ”Ulf Kristersson vill stoppa sjukförsäkring till cancersjuka” är två exempel på det budskap som nu pumpas ut av en av vårt lands viktigaste organisationer. Ett LO vars ordförande sitter i partiets verkställande utskott, stöder partiet med tiotals miljoner kronor i varje valrörelse, låter sina anställda arbeta som gratis valarbetare och får politiska beslut levererade från Rosenbad som tack för hjälpen.

Årets angrepp är ovanligt dåligt underbyggt. Undantagsreglerna för cancersjuka är mycket tydliga. Rehabiliteringskedjan gäller och om detta finns ingen politisk konflikt. Tvärtom tog alliansregeringarna mer hänsyn till de cancersjukas situation. Det är efter att Socialdemokraterna kom tillbaka till makten 2014 som det verkligen blev tuffare tag för denna utsatta grupp. LOs kritik borde riktas mot regeringen – inte oppositionen.

Än en gång undrar man om det inte borde finnas en gräns för hur man kan bedriva politisk propaganda? Alla partier tar i ibland, är otydliga eller spetsar till angrepp på motståndarna men det här är något annat.

Att bygga en hel kampanj på ren lögn är att gå långt över gränsen för vad som borde vara acceptabelt. I andra partier hade ledningen tagit avstånd, gjort en pudel eller skyllt ifrån sig på den organisation som gjort utspelet. Statsministern och hennes parti gör inte så – de spelar med och låter lögnerna spridas. Arbetarrörelsen har uppenbarligen en egen moral när det handlar om sanning. I kampen om makten är de flesta medel tillåtna – även när det så tydligt handlar om att sänka nivån och lämna alla krav på saklighet bakom sig. Ännu mer ironiskt blir det när det handlar om en kamp om makten som med vissa undantag bara handlar om makten. Målet är makten – allt annat är förhandlingsbart.

Att sprida bilden av Ulf Kristersson som en person som vill driva människor till självmord är kanske också ett tecken på något annat? Den form av ”fackligpolitisk samverkan” som präglat relationerna mellan SAP och LO sedan facket grundade partiet, har sedan länge passerat sitt bäst före-datum. Tvångsanslutningen av medlemmar till partiet är borta. Flera förbund har redan avskaffat de direkta bidragen till partiet. Många markerar en mer oberoende ställning och betonar mer än tidigare sin roll som fackföreningar i medlemmarnas tjänst. Fler än hälften av LOs medlemmar röstar på andra partier. Det här är kanske sista gången facket kan utnyttjas för att föra fram propaganda som inte ens partiorganisationen själv vill stå för.

 Sista gången medlemmarna kan utnyttjas som spelpjäser i ett spel som bara handlar om makt och väldigt lite om politik – och ännu mindre om medlemmarnas intressen och önskemål.

Valrörelser handlar alltför lite om ideologi och de stora avgörande beslut som faktiskt kan avgöra framtidens utveckling. Ofta fastnar debatten i detaljer som visserligen är viktiga men ändå inte är det vi borde fokusera vårt intresse på. Ett undantag var professor Lars Jonungs inlägg i Svenska Dagbladet nyligen där han argumenterade för en nedmontering av de korporativa inslagen på arbets- och bostadsmarknaden och större frihet för medborgarna. Ett system där individen får större spelrum och de stora organisationerna färre privilegier garanterade av staten. Varken fackföreningar eller hyresgästorganisationer är något problem om de får verka i ett samhälle där medlemskapet verkligen bygger på individers val och inte på regler som riggats till deras förmån av staten. I ett samhälle med rättvisa regler får dessa organisationer en mer rimlig roll. Då hade det varit svårare för LO att både köpa sig makt i partiet och utnyttja medlemmarna för en uppenbart lögnaktig kampanj i partiets tjänst.

Mats Fält är förtroendevald i Tyresö kommun