Intervju: Så vinner man val

Inför valet var vi på Svensk Tidskrift nyfikna på hur man lyckas vinna i kommuner som styrts länge av socialdemokraterna. Vi ställde därför några frågor till Tony Ring och Patric Åberg, som båda leder kommuner som tidigare haft långa socialdemokratiska maktinnehav. Ring blev 2019 Karlskoga kommuns första moderata kommunstyrelseordförande genom tiderna. När Åberg tog makten i Östra Göinge 2010 var det också som första gången som kommunen inte styrdes av socialdemokraterna sedan kommunen bildades 1974 genom sammanslagning av fyra kommuner.

Hur bryter man långa socialdemokratiska maktinnehav?

– Efter 99 år av Socialdemokratiskt styre i Karlskoga var det ett faktum att en stor del av väljarna genom åren alltid röstat på Socialdemokraterna. Så enkelt uttryckt var nyckeln för att bryta maktinnehavet att övertyga Socialdemokraternas väljarbas att rösta på Moderaterna, säger Tony Ring.

 – När vi började resan för 20 år sedan hade moderaterna bara 14 procent. det fanns ingen vision, igen vill riktigt vinna och ingen var beredd att göra jobbet som krävdes för förändring. Som MUFare såg jag inga hinder och tände till för att göra något. Successivt har vi byggt ett lag och bytt relationen med invånarna. Vi har jobbat med förtroendeskapande. Vi har mött väljarna och pratat om problemen i kommunen. Vi är en bruksbygd och ett klassiskt s-fäste så ideologin funkar inte som kommunikation. Vi följer en allmänborgerlig kompass men jobbar med annat för att nå förändring. Sedan måste man ha tur, timing och talang, berättar Patric Åberg.

Vilka budskap hade ni i kommunen när ni vann första gången?

– Att hos Moderaterna i Karlskoga fanns det ledarskap som Socialdemokraterna saknade. Vidare var det för oss viktigt att uppmärksamma näringslivets betydelse för kommunens tillväxt. Det övergripande budskapet var att en växande tillväxtkommun har bättre förutsättningar att leverera vård, skola och omsorg med hög kvalitet, menar Ring.

– Vi ville mer, vi hade högre ambitioner för kommunen. Vi vann makten med ”nya moderaterna” 2010. Vi var nyfikna, vi lyssnade på medborgarnas problem och försökte komma med lösningar. Sedan har vi följt kommunens medarbetare i verksamheterna. Jag försöker vara ute hela tiden och träffa hemtjänsten, lärarna m fl. Vi ska vara ett med väljarna. Alla ska se att har genuint engagemang för kommunen i alla lägen, säger Åberg.

Hur kampanjade ni? Har ni några knep för att vinna val?

– Valstuga på plats i sex veckor med generösa öppettider varje dag. Frukostkampanjer, företagsbesök och massor av dörrknackning. Oerhört viktigt att vara tillgänglig och att främja personliga möten. Fokus på att hela tiden synas i såväl sociala medier som traditionella kanaler som radio, TV och lokalpress, berättar Ring.

-Detta är fjärde valet där vi knackar dörr. Vi når alla villor i kommunens tätorter, hittills har vi knackat 5068 dörrar av 7500 hushåll. Vi är sju personer som gör detta. Nu väntar folk på att vi ska komma för att samtala och responsen är stor. Det är viktigt att vara vältränade på samtalen så vi inte uppfattas som stressade, förklarar Åberg.

Vad är det viktigaste ni genomfört sedan ni tog över makten?

– Stora organisationsförändringar som gjort hela kommunorganisationen mycket effektivare och mer handlingskraftig. Förbättrat den kommunala servicen till näringslivet som resulterat i åtskilliga nya etableringar och fortsatt stark utveckling för redan etablerade företag. Möjliggjort stark förbättring i Svensk Näringslivs kommunranking från plats 227 till 83 bland Sveriges kommuner. Tillfört resurser till skolan som lett till en tydlig förbättring av kunskapsresultaten i avgångsklasserna, säger Ring.

– Att få saker att hända. Att ha modet att våga. Vi har rivit gamla tomma byggnader och tagit tag i problem. Vi har varit tydliga i migrationsfrågan. Vi  är kritiska men har positiv tonalitet. Sedan gäller det att hålla fast sin linje. Många backar när det är jobbigt och det funkar inte, svarar Åberg.

 Vilken reaktion har det nya styret fått från kommuninvånarna?

– Majoriteten är positiva och ser möjligheter tack vare tydlig styrning som ger framtidstro och stolthet över att bo och verka i Karlskoga, berättar Ring.

– Man röster på Patric. Vår opinionsundersökning visar att vi kommer öka. Det finns en röstsplittring där vi har fler röster i kommunen än på riksdagslistan. Många uppskattar ett tydligt tydligt ledarskap, menar Åberg.

Hur upprätthåller ni ”nyordningen”? Har ni gjort något som socialdemokraterna aldrig gjort?

– Det viktiga är att kunna uppvisa konkreta resultat samt att säkerställa att styrdokument, reglementen och delegationsordningar är ändamålsenliga för organisationen och inte enkelt går att ändra. Kommunikation och marknadsföring av alla lyckade projekt och framsteg som Karlskoga kommun genomfört under den senaste mandatperioden, förklarar Ring.

– Hetsen om att all privat är bra och allt kommunalt är dåligt fungerar inte. Som ledare för kommunen måste man älska sin egen verksamhet och det gör vi. Dessutom har vi bjudit in privata aktörer. Vi hade bara en friskola och inga alternativ i barnomsorgen. Nu finns det tre privata förskolor. Men vi gör det i vårt tempo, mear Åberg.

Hur går det i valet nu?

– Min förhoppning är att vi belönas för det hårda arbete vi lagt ner på att utveckla Karlskoga i en positiv riktning. Jag siktar på några mandat ytterligare, säger Ring.

 – Det känns väldigt positivt när vi knackar dörr och Kristianstadsbladets opinionsundersökning pekar på ökande resultat. Vi hade 42 procent förra valet så en ökning borde inte vara möjlig, konstaterar Åberg.

Svensk Tidskrift tackar för samtalet och önskar lycka till!

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift