Mats Fält: Kanonmat från Afrika

Den franska filmen ”Fader och soldat” påminner om ett av flera mörka kapitel i kolonialismens historia. Första världskriget rasar i Europa. Franska armén lyckas inte bryta igenom den tyska fronten och behöver fler soldater. En av lösningarna blir att med en blandning av patriotism, belöningar och tvång rekrytera män från landets många kolonier i Afrika. Till slut kom hundratusentals afrikaner att strida för både Frankrike och Storbritannien i Europa. På tysk sida användes afrikanska soldater i större skala under striderna i Östafrika.

En av de som drabbas av den mer våldsamma rekryteringsmetoden är Thierno Diallo från Senegal. Han anländer till fronten 1917. Filmens franska titel ”Tirailleurs” kommer från den beteckning, tiraljörer från Senegal, som traditionellt användes för kolonialtrupper från just den delen av Afrika.

Det stora dramatiken i filmen skapas av att Thiernos far väljer att ansluta sig till samma regemente för att försöka skydda sin son. Filmen speglar hur relationen mellan far och son påverkas av livet i fält och den konkurrerande hierarki som skapas när sonen blir befordrad. Konflikten mellan att passa in och göra sin plikt samtidigt som målet för de två är att komma bort från den ovanligt avskyvärda form av krig som fördes i första världskrigets skyttegravar återkommer i olika former.

Parallellt med skildringen av striderna får vi följa de afrikanska soldaternas samtal om framtiden. Kommer deras liv att förändras efter tiden vid fronten? Vill de egentligen tillbaka till livet i Afrika? Här är de inte alls överens. Samarbetet med de vita officerarna är komplicerat, stridernas logik svårförståelig och språkförbistringen ofta monumental, även mellan de afrikanska soldaterna.

Regissören Mathieu Vadepied lyckas förmedla både mänskliga känslor och situationens vanvett på ett gripande sätt. Däremot missar han chansen att samtidigt förmedla fakta och bakgrund. Filmen är kliniskt fri från siffror och större perspektiv. Det hade varit möjligt att på ett pedagogiskt sätt väva in en rimlig dos av det senare utan att dramatiken gått förlorad.

Den kände skådespelaren Omar Sy (som tidigare bland annat medverkat i den fantastiska ”En oväntad vänskap”) gör som väntat en habil insats som ständigt orolig och kärleksfull pappa. Alexandre Desplats musik ger ett viktigt bidrag till den inte sällan ödesmättade stämning som präglar ”Fader och soldat”.

Mats Fält är förtroendevald i Tyresö Kommun