Peter J Olsson: All intelligens borde vara bra

Ett skämt från tiden när hemdatorerna spreds som mest handlar om den fientliga armadan av rymdskepp som närmar sig jorden. Försvararna känner sig helt underlägsna, men så lyckas en hjälte ladda upp en fil som får all aktivitet hos fienden att upphöra och de kan besegras.

Poängen är att det handlar om MS Röj, det sänka skepp-spel som medföljde datorerna och som tillsammans med Patiens och Masken upptog mycket av användarnas tid.

Att döma av vad som syns på sociala medier har de olika programmen och apparna för artificiell intelligens ha haft ungefär samma effekt: Inte minst på universiteten verkar alla använda mycket tid att leka med Open AI. Och många exempel finns på att det är ett större problem att resultaten är helt opålitliga och måste kontrolleras i minsta detalj än att de faktiskt kan användas för fusk. Sett från den horisonten verkar hotet från AI vara mindre allvarligt.

Frågan är dock hur det kommer att se ut om några år när utvecklingen haft sin gång. Det har också kommit flera upprop om farorna med AI – inklusive krav på (kortare) moratorier. Senast i veckan diskuterade Sam Sundberg dessa upprop i Svenska Dagbladet. Han lyckas behandla frågan med en blandning av lugn och alarmism, där det återhållsamma språket blir nästan komiskt: ”Om AI blir vår undergång får framtiden utvisa.”

Sundberg använder sin plats för att klaga över frånvaron i varningskören av de verkligt stora aktörerna: Apple, Google, Meta/Facebook etc. Och det är väl klart att när företag satsar enormt mycket på utveckling inom ett område så mär det inte populärt att externt kritisera det egna företaget. Det betyder inte att det är helt tyst internt, men det vet vi inte.

Uppropen är förstås bra, en del av undertecknarna förefaller veta vad de talar om. Ifall de lyckas skapa en oro kan man vara mer tveksam till. För att inte tala om ifall det finns något bra sätt att skydda sig mot negativa inslag i utvecklingen utan att orsaka nya, och troligen värre.

Det gäller speciellt om man skulle få för sig att låta staten eller EU reglera bort riskerna. Vi ser hur EU just nu håller på att göra en helt intelligensbefriad och farlig reglering av chatsamtal på internet. Sett i det perspektivet vore det bättre med lite intelligens, nästan oavsett om den var konstgjord eller mänsklig.

Peter J Olsson är frilansskribent