Mats Fält: Engels i England

Manchester är en stor engelsk stad som numera mest förknippas med fotboll. Det är ofta av den anledningen som turister tar sig dit. Inte så många gör det för att uppleva atmosfären i den stad som är symbolen för den lite tuffare formen av liberalism som kallas manchesterliberalism. Manchester blev sinnebilden för 1800-talets industriella utveckling, både för den snabba välståndsökningen och de ofta mycket hårda livsvillkor som mötte de bönder som flyttade in till den snabbt expanderande staden för att söka arbete.

Det finns även en annan koppling mellan Manchester och de politiska ideologiernas historia, främst kopplad till Chetham Library. Biblioteket grundades som en skola för fattiga pojkar och är numera ett bibliotek kombinerat med en berömd musikakademi. Bibliotekets historia inleddes 1653. Det är det äldsta offentliga biblioteket i den engelskspråkiga världen. I hyllorna finns mer än 100 000 volymer, de flesta från tiden före 1851. Chetham Library ligger nära katedralen i Manchester, inte så långt ifrån ruinerna av det romerska fort som markerar den moderna stadens födelse.

Det var i Chetham Library, en av stadens vackraste byggnader, som Friedrich Engels och Karl Marx började skriva på ”Det kommunistiska manifestet” 1845. De hade träffats tidigare men det var i Manchester som grunden för kommunismens påverkan på världshistorien verkligen lades.

Engels hade egentligen kommit till Manchester för att arbeta i familjens företag – sådana fanns både hemma i Tyskland och utanför Manchester. Företaget ägnade sig åt bomullsproduktion och hette ”Ermen & Engels”. Den tyska verksamheten drevs i Engelskirchen i Nordrhein-Westfalen. Familjens förhoppning var att lite hederligt arbete skulle få sonen att se ljuset och avveckla sitt radikala författande och sin politiska aktivism. I stället blev arbetarnas levnadsförhållanden en faktor som snarare stimulerade hans politiska engagemang. Dessutom var Engels intresse för att driva företag begränsat. Marx hade flyttat till England när de politiska förhållandena gjort det ohälsosamt att stanna kvar i Tyskland, Frankrike eller Belgien där familjen tidigare vistats.

I stället för att avradikaliseras arbetade Engels med att utveckla och sprida sitt politiska evangelium. Ett av de viktigaste resultaten är boken ”The Conditions of the Working Class in England”. Han bodde länge i Manchester och är även idag ett viktigt namn för den radikala vänster som styr staden. Här betonas Marx och Engels stora insatser för mänskligheten – mindre ofta det faktum att huvudtankarna i deras analyser av samhället och dess utveckling visat sig ha en mycket svag koppling till verkligheten. Så särskilt vetenskaplig är nu inte vare sig socialismen eller kommunismen. Ännu mindre uppmärksammas de katastrofer som drabbat de flesta länder som på allvar försökt förverkliga de tyska farbrödernas tankar.

Ett tydligt uttryck för de lokala politikernas – och kulturlivets – stolthet över Engels roll i stadens och världens historia är den stora staty som sedan 2017 står utanför kulturhuset HOME i stadsdelen Deansgate nära Manchesters centrum. Den hämtades från Ukraina. Statyn har en tydlig socialrealistisk karaktär och saknas knappast av någon i dagens Ukraina. Där torde de flesta ha en mer realistisk syn på Friedrich Engels faktiska bidrag till världens utveckling.

Mats Fält är förtroendevald i Tyresö Kommun