Intervju: PM Nilsson ny VD för Timbro

I slutet på november tar PM Nilsson över efter Benjamin Dousa som VD för Timbro. PM behöver kanske ingen längre introduktion, men Svensk Tidskrift passade på att ställa några frågor om etiketter, ideologi och förebilder.

Först en klassisk sportfråga: Hur känns det?
– Stort och ansvarsfullt. Timbro är en viktig institution i Sverige och har ett uppfordrande arv.

Hur ser du på Timbros politiska etikett? Timbro har ju över tid kanske undvikt etiketter men ibland kallat sig marknadsekonomisk eller marknadsliberal, och under förrförra VD även liberala. Hur ser du på etikettsfrågan?
– Timbro har ingen politisk etikett. Vi ska verka för marknadsekonomi och fri företagssamhet.

Hur betecknar du dig själv på den ideologiska skalan?
– Jag har i hela mitt yrkesliv arbetat i den liberala pressen hos Bonnier och känner mig väldigt hemma i den traditionen. Den är sant frihetlig i synen på ekonomi, kultur och livsstilar.

Vilka ideologiska förebilder har du?
– Jag har nog inga förebilder på det sättet, men jag tycker att Expressen som institution i Sverige påfallande ofta under sitt snart 80-åriga liv har tagit rätt strider. Jag är ju på sätt och vis uppvuxen där och har och hade stor respekt för den krets av personer som satte ton och prägel under den tiden jag var med om.

I år firas ju 300 årsjubileum av Adam Smiths födelse, är det något du tycker ska uppmärksammas?
– Ja det hoppas jag verkligen!

Kommer Timbro fortsätta sin utgivning av klassiska verk i den Österrikiska skolan? 
– Bokutgivningsfrågor överlåter jag med varm hand till våra mycket skickliga förläggare.

Och vilka tänkare tycker borde ingå i en ideologisk kanon?
– Jag tycker inte att man kan fastställa en ideologisk kanon. I någon mening finns den redan och är en levande och föränderlig materia som lätt förlorar livskraft om man börjar fastställa namn.

Slutligen, om du får ge ett boktips till våra läsare, vilket verk har betytt mest för dig?
– Jag undkommer ändå inte Moberg och hans skildring av familjen Nilssons uppbrott från Småland och vad kampen för ekonomisk och andlig frihet kan kosta den enskilde. Jag läste hans böcker i högstadiet och tog stort intryck.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift