Martin Borgs; Spin Cycle


1998


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

n klassisk paradox inE
om svensk politik är
väljarnas motsägelsefulla inställning till
skatt.
Om ett opinionsinstitut ställer frå-
gan ”Tror du att mer skattepengar är
lösningen på vårdens problem?” blir
svaret:
-Nej, får tusan.
Om ett annat opinionsinstitut frå-
gar ”Är du beredd att betala högre
skatt om pengarna går till bättre
vård?” blir svaret:
– Jajamen.
Så kommer det sig att socialdemokraterna kan presentera en undersökning den ena dagen som visar att de
har stöd får sin politik, medan modeSvaret beror på frågan. Och frågan
beror i sin tur på frågeställaren.
I Sverige har vi länge talat om problemformuleringsprivilegiet. På andra sidan Atlanten – eller Nordsjön
får den delen – har man inte bara särskilda experter på detta, utan dessutom sexigare benämningar på dem.
Varje anglosaxisk politiker med
ambitioner har en egen Spinmeister,
eller Spin Doctor. Störst av dem alla är
Vita husets presstalesman Mike McCurry.
Bra dokttmentär
Howard Kurtz, prisbelönad reporter
på Washington Post, har skrivit en bok
om Spin Cycle som in i minsta detalj
beskriver Vita Husets relationer med
raterna redan nästa dag hänvisar till massmedierna.
mätningar som visar att just de har Spin Cycle är ingen god berättelse.
folket bakom sig. Det är inte så roligt att läsa om hur
Spin Cycle, Howard Kurtz, Washington Journal, 1997.
40 SVEN S K TID SKRIFT
MART I N BORGS:
Spin Cycle
Mike McCurry sköter sitt jobb, hur
andra tycker att han sköter sitt jobb
och särskilt inte hur Kurtz tycker att
han sköter sitt jobb. Men det är en
mycket bra dokumentär, och givet
det rika källmaterialet är skildringen
av världens viktigaste presstalesman
intressant.
Ibland glimrar det till, som när källorna används till spekulationer om
AJ Gore och det kommande presidentvalet år 2000. Berättarglädjen
ökar också allt eftersom nutid närmar
Slg.
Kurtz har givetvis mycket att säga
om Clintons kvinnohistorier, och
om hur de hanteras av Vita Husets
presstalesmän. Samtidigt som boken
publicerades kom ett fårskt exempel i
forn1 av offentliggörandet av breven
från Kathleen Willey. Dagen efter
det att hennes anklagelser om sexuella trakasserier blev kända såg Mike
McCurry och hans stab till att sprida
bilden av en trånande kvinna.
Därmed kom diskussionen att
handla om hennes karaktär snarare än
Clintons. Det är oftare genom vinklingar på redan existerande samtalsämnen snarare än helt nya sådana
som spinmeistem verkar.
Ju närmare valdagen kommer tar vi
allt fler tecken på att socialdemokraterna är skickligast på att sätta samhällsagendan här hemma. Inte främst
på grund av professionalism kanske,
amerikanska konsulter till trots.
Snarare forklaras deras övertag av
spinningens fOrsta lag: arbeta med
temas forn1åga att tala om känslor
och värderingar snarare än funktion
gör också att deras frågeformuleringar lättare sätter sig.
D en svage Bildt
Talet om den osynlige Carl Bildt är
ett utmärkt exempel på framgångsrik
socialdemokratisk spinning.
I takt med att allt fler upprepar att
Bildt inte syns sprids bilden av den
ointresserade Bildt, som inte bryr sig
tidsandan, inte mot. Socialdemokra- om inrikespolitik. Av den svage
Bildt, som inte tar utryrrune i massmedierna och av sprickan mellan
moderatema och deras partiledare.
En insikt efter inblicken i Vita
Husets vardag är emellertid att det
inte är några övermänniskor som arbetar där. Så inte heller på Sveavägen
68. Karl-Petter Thorvaldsson är inte
ensam ansvarig for att journalister
och andra talar om den osynlige
Bildt.
CEC ILIA KIND STRAND:
Kennedyskvaller
K
ennedyfarru!Jen betraktas ofta som
USAs kungliga familj, därfor är det inte speoellt konstigt
att den amerikanska allmänheten är
intresserad och att det skrivs mycket
om dem. Seymour M. Hersh har bidragit till denna flora med boken The
dark side ofCamelot. Den är en exercis
i skvaller.
Boken är baserad på intervjuer med
Kennedys tidigare medarbetare,
Secret Service agenter och hundratals
av familjen Kennedys vänner och bekanta.
Boken handlar om USAs 35 president och om hans privatliv. Framställningen är inte speciellt smickrande, om ens hälften av det Hersh skriver i sin bok är sant så kan man nog
konstatera att Kennedys liv skulle
kunna ligga till grund for en smaskig
såpopera med krig, sex, droger, maffian, och mord.. John F. Kennedy
var enligt Hersh en man med omättlig smak for tillfälliga forbindelser
med kvinnor. Han stod i nära kontakt med den amerikanska organiserade brottsligheten och var besatt av
tanken att avsätta Kubas president
Fidel Castro.
K ennedy en säkerhetsrisk
Hersh argumenterar att Kennedy inte
enbart gjorde sig skyldig till marginella maktöverträdelser och personlig
njutning; Kennedys agerande hotade
Th e dark sid e of Camelot, Seymour M. Hersh, Little Brown & den nationella säkerheten. Det hade
Company, 1997. bara varit en fråga om tid innan presidentens levnadsvanor hade exponeSV ENS K TID S KRIFT 41