1999 nr 1


1999


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift
1999, NUMMER l, ÅRGÅNG 86
REDAKTÖRER:
Fredrik Erixon
Mats Johansson
ANSVARIG UTGIVARE:
Hans Birger Ekström
ADMINISTRATION:
Mimmi Krstic
E-POST:
fredrik.erixon
mats.johansson
hb.ekstrom
mimmi.krstic
prenumeration
@svensktidskrift.se
FORM:
Lexivision/ins
LAYOUT:
Susanne Rosing
ILLUSTRATIONER:
Gideon
ADRESS:
Box 2115, 103 13 Stockholm
TELEFON:
08-10 35 98
PRENUMERATION:
295 kr.
Studentpris: wo kr.
Lösnummer: 55kr.
Postgiro: 7 24 44-6.
Bankgiro: 575 7620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per år.
ISSN 0039-677X
8. Media
Under 1900-talet har massmedierna blivit allt viktigare. Människors
konsumtion av information tilltar allt mer. Men frågan är om vi har
blivit klokare av det? l av Hans Bergström
22. Reportage
Det grå, smutsiga och fattiga landet med sina religiösa konflikter har blivit
en framgångsrik företagsnation. Till Irlands historia får nu skrivas ett nytt
kapitel. 1 av Maria Rankka och Jonas Hellman
26. Partier och demokrati
De svenska partierna är rörande överens om demokratins legitimitet. Partierna utgör en av demokratins stöttepelare. Men varför är det så illa ställt
med demokratin inom partierna? l av Jan Teorell
38. Ett folk, en stat, en kultur?
Nationalismen som ideologi har hamnat snett. Liksom den allt mer radikala mångkulturalismen. Samtidigt blir det allt viktigare att många kulturer
kan samlas inom en nation. l av Hans Ingvar Roth
43· Globalisering
I 1982 års valrörelse talade Olof Palme om Ludvig Svenssons gardinfabrik i
Kinna. Ludvig Svenssons gardinfabrik finns fortfarande kvar- men gardinerna sys i Baltikum. Globaliseringen är här. l av Olle Wästberg
Inledare: Mannen i den blå turbanen ………………………………………………………………..2
Korrespondens: Mats Johansson och Per Ahlmark…………………………………………..4
Millennium: sekelskiften bättre förr………………………………………………………………..6
Asiens framtid- finns den?………………………………………………………………………………14
Ett sekel utan tanke och fantasi ………………………………………………………………………..17
Krönika: PJ Anders Linder ……………………………………………………………………………..20
Fredrik Erixon ………………………………………………………………………………………………….21
Tyskland: Den gode, den onde, den fule …………………………………………………………..29
Ekonomi: Politik eller marknad? …………………………………………………………………….31
Miljö: Klimatet och politiken……………………………………………………………………………32
Offentlighet: Livsåskådning och rationalitet……………………………………………………34
Socialpolitik: Förfördelande fördelning………………………………………………………….35
Krönika: Janerik Larsson……………………………………………………………………………….42
Litteratur: Underhållande misslyckande………………………………………………………….44
Skyll inte på teven! …………………………………………………………………………………………..45
Krönika: Ann Lindgren …………………………………………………………………………………..48
lSvensk Tidskrift 11999, nr l lD