Marika Ehrenkrona; Vem minns Fred och Arbete


1997


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Marika
EheenkPona
itt på Norra
Bantorget låg
vägen till Folkhemmet. Nattens regn och
den oväntade hagelstormen dagen
innan, hade farit fram över lim och
bindning, pärm och inlaga.
Upp och ned sågs boken, som utslängd, kvarglömd eller borttappad.
100 år i Sverige med röda bokstäver
och underrubriken: Vägen till Folkhemmet.
Framsidan pryddes av en större bild
på Hjalmar Branting och en mindre
på Ingvar Carlsson. Förlaget Tiden
hade en gång gett ut en bok av Sven
Asplingom tiden 1889-1989- hundra år med socialdemokraterna. Jag
tog upp boken, inte skulle den ligga
MARIKA EHRENKRONA :
Fred
Vem mtnns
och Arbete?
där och skräpa. Sidorna 74-75 var
uppfläkta och gruset perforerade den
regnvåta texten. Ögat fastnade vid
några rader mitt på sidan: ”Den socialdemokratiska regeringspolitiken
har mötts med respekt och fortroende i stora folkgrupper.”
Absolut Makt
Det var en av de sista dagarna i maj
och Norra Bantorget låg ovanligt
grått. Affischpelarna runt torget hade
ömsat budskap: ”Absolut Makt” –
ordet Absolut var vitt och ordet Makt
stod i rött. Filmen skulle ha premiär
endera dagen: ”Den ene är en erfaren
tjuv. Den andre är världens mäktigaste man.”
I verkligheten var det maj på
Norra Bantorget.
SVENSK TJDSKRIFT
Och tiden hade inte stått stilla.
Siclan 75 täcktes till hälften av en
bild. Den foreställde en socialdemokratisk valstuga på ett torg i ett
svenskt höghusområdet. Av bildtexten framgick inte vilket år bilden var
tagen: kanske kunde det vara slutet
av 70-talet:
”Vår viktigaste uppgift: Fred och
arbete”.
Orden Fred och Arbete stod med
kraftfulla versaler på de socialdemokratiska valaffischema det året.
Fred och Arbete.
Det måste ha varit ett tag sedan.
Fred och Arbete- vem kan minnas?
Tiden går och på Norra Bantorget
finns inte längre vägen till Folkhemmet.
35