Print Friendly, PDF & Email

Margaretha af Ugglas; Till sist

Av Redaktionen | 31 december 1982


1982


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

MARGARETHA AF UGGLAS:
Till sist
några ord om det socialistiska system som
så grundligt och ohjälpligt avslöjat sitt rätta ansikte i Polen.
För en icke-socialist ligger det nära till
hands att säga: äntligen! Äntligen är förlå-
ten riven. Äntligen är propagandafraserna
bortsopade och det kommunistiska förtrycket framträder i all sin brutalitet. Vad
kunskapen om Stalins häxprocesser inte
lyckades åstadkomma, vad upproren i
Ungern och Tjeckoslovakien inte ledde
till, vad Solsjenitsyns böcker om Gulagarkipetagen inte förmådde, det har de polska
arbetarnas utmaning och förkastelse av
det kommunistiska systemet, den s k arbetarstaten, åstadkommit! De har stuckit hål
på den internationella mytbildningen
kring kommunismen som ett- trots alltmänskligt system för “folket”.
I Sverige vrider sig arbetarpartiet –
kommunisterna, vpk – i kramp. Partiledaren Lars Werner försöker lugna alla
med sitt hyggliga utseende. I Frankrike
åstadkommer Polen stora spänningar
inom Mitterands regeringskoalition där
kommunister ingår. Och den socialdemokratiska socialistinternationalen får kalla
till extramöte i Paris för att få rättning i
sina led vad gäller inställningen till utvecklingen i Polen.
De opinionsmässiga effekterna av händelserna i Polen kan ännu inte överblickas
i hela sin vidd. Den fria fackföreningsrörelsen solidaritets tillkomst och utmaning
gentemot den kommunistiska diktaturen
lär dock komma att betyda minst lika
mycket för åsiktsbildnigen under 80-talet
som Vietnamkriget på sin tid gjorde för
det röda 60-talet.
I själva verket
sion med den kommunistis
utvecklingsmodellen runt om i
Det är inte bara i Polen som den
tiska planhushållningen, förutom
neboende förtryck av friheten, också
sin katastrofala oförmåga att
ekonomisk välfärd. En lång rad
som under bl a applåder från
den socialistiska modellen, har nu
tera sjunkande produktion och
mässiga statsfinanser. Tanzania,
miljarder i u-hjälp av bl a Sverige,
skilt illa ute. Kenya, som har
ekonomi, har klarat sig väsentligt
Angola har knappast någon
kommit i gång sedan portugiserna
de landet, och i Moc;:ambique finns
ning att hysa oro inför de styrandes
diga satsning på kollektivj
kommunistiska vietnameserna är
på att kriga, men de klarar inte att
den egna befolkningen.
Bröd och frihet var ett lagord
från liberalt håll under 70-talct
sig av för att något bromsa s'””~”””rn
temas krav på att u-Ja.nw;sai
bart skulle bedrivas med
stater. Verkligheten är den att
klarar varken brödet eller friheten.
Detta har på ett utmärkt sätt
av Handelsbankens chefsekonom
Jalakas: “Nog är det lustigt att
bara drabbar kommunistiska l
är en politisk missväxt som är 60
mal. Där har det individuella ·
satts av kollektiv likgiltighet.”
Lösnu
Norsu

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019