Innehållsförteckning


1983


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Årsinnehåll
LEDARE:
De första hundra dagarna
Ifrågasatt utrikespolitik
Folkpartiets väg
Det personliga ägandet
Den orubbade jämlikheten
Läget i fondfrågan
Fostran till kultur
Uoderskattad skatt
Ubåtsaffärerna
Fondåret 1984
Folkpartiets vägval
Regeringen och besparingarna
Regeringen Palme
Stark men begränsad statsmakt
Olof Palme fångad av vänstern
Partimoralen kräver socialism
Kraftmätningen
Under skatter vi digna
DAGENS FRÅGOR:
Nedrustning på annat vis
Avgiftsfri barnomsorg för politiker?
Sverige och IDB
Räntor och boendekostnader
Fred och frihet
Liten läsövning
Generalklausulen
Spara i tid
Stöd till facket
Ränta och andra utgifter
Svångrem om kommunerna
Feldt efter Lidbom
City-akuten
Narkotikan
Namninsamling för fred
Vilka skall få rösta?
skuldavskrivning
Utlandsskulden
Mannen i elfenbenstornet
Villaägare
På farliga vägar
Lägre oljepriser
Den fredlige budbäraren
2
4
58
60
114
116
170
172
230
232
310
312
382
384
438
440
490
492
6
6
7
8
lO
Il
62
62
63
63
118
119
119
119
120
120
121
122
173
173
174
175
175
Varför inte privatvård? 176
Till Svensk Tidskrifts läsare 234
Onödig utredning 234
Den tredje mannen 234
Domänhärvan 236
Det går åter framåt i Danmark 237
Diplomati i nedgång 314
Ubåtar igen 315
Fädernas kyrka 315
Palme förleder 316
Varför är ubåtarna här? 386
Högskoleintagningen 386
Lutherhjälpen och Kyrkornas världsråd 387
Fritidsboendet 388
Resan till Kuba 389
”I bräcklig farkost” 390
Villaägarnas galgenfrist 442
Bort från kyrkan 442
Den politikermoralen! 443
Moralundervisning i skolan 444
Dagens Eko 445
Faran med fonderna 446
Kulturpolitik (s) 446
Ideerna och verkligheten 494
Vänstern och fonderna 494
Tvång i faggorna 494
Sovjet-socialismen 495
Den kvarvarande socialismen 495
Senaste nytt på kyrkofronten 496
Socialdemokraterna och sysselsättningen 496
Kuban på besök 497
KOLUMNER:
Englund, Rolf: Om den tredje ståndpunkten 67
– Om Aktuellt och Rapport 391
Hjertqvist, Johan: Om Rainer-syndromet 500
Häggström, Matti: Om klasser 12
Om en helig ko 65
Om smuggling 123
Om ofrihet 178
Om skattpengar 318
Om biblioteksböcker 393
– Om försvaret 447
– Om fackets väg 498
Johansson, Mats: Om pressens makt 320
Rock, Herbert: Om sidor, bitar och andra vårtor på språkkroppen 14
ARTIKLAR:
Citat angående generalklausulen 260
Andren, Carl-Gustaf: Dialogen samhällsdebatten 133
.~ndren, Nils: säkerhetspolitisk trovärdighet 326
Bjerkho/t, Frank: Norska väljare rör på
sig igen 520
Björhn, Arne: En moderat strategi ut ur
krisen 158
Block, Eskil: Krisen och vår författning 352
– Borgerlig kultursyn 471
Boman, Wo/mar: Trettio års vapenstillestånd i Korea 344
Burenstam Linder, Staffan: Välfärdssamhälle – inte välfärdsstat 180
Carlsson, Leif· Kulturens villkor 15
– Om konservatismen 217
Clason, Anders: Kulturpolitiskt facit 194
Dahlberg, Per: Regeringsarbetets nya
organisation 395
Dahmen, Gunnar: Tjeckisk rollista 423
Ehrenkrona, Olof: New York, New
York 148
Englund, Rolf: Vilken väg ur krisen? 28
– Frågetecken inför den moderata strategin 210
– Samtal med Anne-Marie Lindgren 239
– Socialdemokraterna och socialismen 453
– Socialdemokratins inre sammanbrott 516
Fagerberg, Sven: Jacuzzi 529
Hagwal/, Håkan: Kyrkfolk och kyrkopolitiker 271
Hagård, Birger: Riksdagens roll 402
Heckscher, Gunnar: Lärdomar av sex
regeringsår 70
– Enig eller socialistisk utrikespolitik 125
– Gösta berättar 502
Hegeland, Hugo: Daghem och samhällsekonomi 41
Hichens-Bergström, Dick: Madridkonferensen (ESK) och dess avkomlingar 526
Häggström , Matti: Det osunda bidragsflödet 263
– Partierna och deras pengar 512
Hökmark, Gunnar: Föränderlighet 467
Hörberg. Caisa: ”Det går att sänka
skatten …” (2) 152
Johansson, Mats: ”Det går att sänka
skatten . . .” 82
– ”Det går att sänka skatten …” (2) 152
Kockberg, Mats: Finland mot tvåpartisystem? 19
– Överraskningarnas val i Finland 283
Lapukins, Niklavs: Fredsrörelserna 45
Lehmann, Hans Kr: Norsk säkerhetspolitisk debatt 287
Lennmarker, Göran: Myter i socialpolitiken 200
Lindgren, Arne: Dekanat och synod i
svenska kyrkan 274
Mauritzsson, Levi: Mänskliga rättigheter under realsocialismen 476
Nordling, Danne: Ekonomisk demokrati 23
Nyman, Olle: Liberalism och jämställdhetsarbete 449
Palm, Thede: Finland på egna vägar 99
– Officerares minnen 349
Pernow, Bengt: Är akademikerna ty ta? 136
af Petersens, Magnus: Jordbruket ger
inte bara livsmedel 204
Petren, Gustaf” Luckor i regeringsformens rättsstatsskydd 250
Rembo, Sonja: Välstånd, välfärd och social trygghet 458
Rock, Robert: Journalistens dilemma 139
Siegbahn, Bo: Socialdemokratiska bekymmer i Frankrike – och Sverige 290
– Pacifism och avskräckning 334
– Socialistiska intellektuella lämnar
barrikaderna 523
Sjölin, Åke: En tidig Orwell? 50
Stein, Peter: Tankar om krisen 93
——~————–…………..
Strömholm, Stig: Finns det plats för en
borgerlig kulturpolitik? 364
Sundin, Göstll: Mer vattenkraft 87
Svegfors, Mats: Politik som vetenskap
och konst 213
– Samtal med Birgitta Blom 321
Tobisson, Lars F: Sverige och multinationella företag 409
Troedsson, Ingegerd: Farliga fällor 360
Unckel, Per: Kunskap framför jämlikhet 508
Wiiburg , Th omas: Skogsbrukets framtid 207
Wikström, Jan-Erik: Kulturens villkor 191
Winberg , Håkan: Att stifta lag är
svårt . . . 255
Ås/und, Anders: Nyfeodalism eller liberalism 413
Åstrand, Göran: En kyrka för folket 267
Åstrand, Lars: Traditioner behövs 143
Östergren , Bertil: Lärdomar av sex regeringsår 70
Österman , Thomas: U- och östländernas skuldbörda 32
DEBATT:
Björhn , Arne: Svar till RolfEnglund 222
Edling, Nils P G: Om Jagstiftningen
arbetslivet 165
Elvander, Nils : Överideologin är frihetens bästa värn 53
Hal/me, Gösta: Kommentar till ”skuldavskrivning” 298
Häggström, Matti: Avgiftsfinansiering 223
Johansson, Bengt: Lag- för vem? 539
Lagerström, Peggy: Kort genmäle till
Sven Åkesson 538
Nyberg , Åke: Moderaterna och vattenkraften 296
Palm, Thede: Försvarsfrågor 165
Petersson, Ann-Marie: Kommunernas
finansieringsproblem 223
Sundin, Gösta: Svar till Åke Nyberg 297
Åkesson, Sven : Om de differentierade
avgifterna för långtidsvård 537
INSÄNT:
Elgfe/t, Mårten: Det tredje alternativet 372
Gradelius, Erik: Försvarsfrågor 104
Johansson, Bengt: Rätten till god sjukvård 373
Lagerström, Lennart: Det var en
~~··· IM
LITTERATUR:
Alm, Erik: Höger om?
Englund, Rolf: Den engelska läran
Fredborg, Arvid: En marknadsekonomins veteran
Fält, Mats: Labour
Hichens-Bergström , Dick: Om Shahens
fall – och earters
Holm, Elisabet: Att vara förvaltningschef
Holmgren , Kurt: Parlamentarism och
regering
Johansson, Mats: Facits läxa också
Sveriges?
Lithner, Klas: Politiskt sanningsvittne
Ljungberg, Carl Johan: Tom Wolfe avslöjar funkisen
Mauritzsson, Levi: Voslenskij ”Nomenklatura”
Palm, Thede: Den ensamme miljonären
– Svens)< verskonst
– Gunnar Jarrings minnen
Rock, Herbert: Farväl till en epok
DAGENS NAMN:
Johansson, Mats: Lennart Bodström
Jan Myrdal
Maj Britt Theorin
Roine Carlsson
Pierre Schori
Bengt Westerberg
Jan Guillou
– Carl Bildt