Mångfacetterat om fransk nationalism

Alice Petrén
Made in France
Atlantis förlag 2015

Nationalismens utveckling i Europa har på senare år blivit ett alltmer omdiskuterat ämne och ofta är det Frankrike som fått utgöra exempel för vad som är på väg att ske. Att det finns ett stort intresse för den franska nationalismen har Alice Petrén tagit fasta på när hon nu kommit ut med sin första bok Made in France. Boken skildrar såväl den ensamma mamman i förorten som vinodlaren på landsbygden och eliten i maktens korridorer. Med beskrivningar av det franska samhället både då och nu sätter hon in nationalismen i sin franska kontext. Utifrån detta radar hon upp ett flertal faktorer som möjliggjort dess framfart.

Ett begrepp som ständigt återkommer i boken är La France profonde, en idealbild över det genuina Frankrike som det borde vara och kanske en gång varit. Ett Frankrike med en småskalig vardag som präglas av lokalproducerade varor, stark gemenskap och tillit samt en levande tradition. Hon skildrar här en nationalism som liksom Roger Scrutons utgår från en kärlek till hembygden och lokalsamhället. Nationalismen är således viktig för att skydda La France profonde från den globala masskultur som upplevs som allt mer påtaglig. Rörelsen präglas av en känsla av att de för den lilla människans kamp mot ett stort otyglat maskineri.

På lite samma tema kommer bokens titel, Made in France, in i bilden. Fransmännen vill kunna vara stolta över sitt land, att det ska vara unikt och att dess namn även fortsatt ska inge respekt runt om i världen. Frankrike är en kärnvapenmakt med stolt historia och ska inte dansa efter andras pipa. Denna stolthet tar sig exempelvis uttryck i Frankrikes stora politiska och militära närvaro utomlands och inte minst värnandet av den egna produktionen. Därför är det föga kontroversiellt att i Frankrike propagera för ekonomisk patriotism, utan snarare används begreppet av en bred politikerkår som vet att det går hem i stugorna. Man är beredda att gå långt för att säkra att produktion förblir fransk genom att exempelvis hindra utländska uppköp av franska företag och på olika sätt stödja fransk industri.

I boken finns mängder av beskrivningar av de enorma problem som växer i områdena utanför storstäderna. Där möter vi människor som utvandrat till Frankrike i hopp om att de skulle möta en ljusare framtid, men som istället får framleva sina liv bland hopplöshet och arbetslöshet i förorterna. Upplopp är inte ovanliga, men Petrén tycks mena att de bara är enstaka regndroppar som varnar om ett kommande hällregn. Det offentliga retirerar, kvinnorna går aldrig utanför dörren och de som inte har rätt kontakter tvingas in i en allt mer omfattande olaglig droghandel. Landet blir allt mer splittrat, otryggheten och kriminaliteten ökar, islamistisk extremism och antisemitism blir allt mer påtaglig. Fransmännen har fått vänja sig vid att tungt beväpnade militärer ständigt bevakar skolor och offentliga byggnader.

Trots att Petrén återkommande skildrar dessa fenomen så hävdar hon att grunden till Front Nationals och andra nationalistiska organisationers starka ställning är mer komplicerad än så. Hon menar att den nationalistiska rörelsen lyckats ge nya ord åt en fransk nationalism med lång och stark tradition. Vidare gör globaliseringen både ekonomi och kultur allt mer internationell och känslig, något som oroar många fransmän och stundtals slår hårt mot den franska stoltheten. Folk upplever att de uppifrån påtvingas en förändring där den traditionella, genuina och säkra livsstilen byts ut mot en som är mer otrygg, kommersiell och svårbedömd. Samtidigt börjar många fransmän tröttna på den elitism och arrogans man anser prägla Sarkozy, Hollande och deras partier.

Petréns mångfacetterade förklaring till nationalismens framgång är relevant och angelägen. Hon visar att det inte går att avfärda nationalismen som blott en tillfällig enfrågerörelse, utan att den snarare har djupa rötter och svarar mot flera olika samhällsfenomen av idag. Samtidigt går det inte att bortse från att denna rörelse fått stor draghjälp av den växande ilskan som uppstått i reaktion mot de problem folk kopplar samman med invandrings- och integrationspolitiken. Ökad kriminalitet, allt fler no go-zoner, terrorattentat och allt högre religiösa spänningar lämnar självklart inte folk oberörda.

Med många år som Frankrikestationerad utrikeskorrespondent i ryggsäcken så kan författaren sitt Frankrike. Att hon trots många års arbete med bevakning av fransk politik fortfarande är djupt fascinerad av ämnet märks tydligt i boken. Boken är full av anekdoter, personporträtt och skildringar av fransk politisk historia som stundtals avviker väl mycket från verkets huvudämne. Att den är något spretig är dock lättförlåtligt för den politiskt intresserade. Läsaren bjuds nämligen på många intressanta inblickar i den franska politiska kulturen och boken lockar till vidare läsning på temat.

Tony Gunnarsson har under våren gjort praktik på Svenskt Näringsliv som en del av Politices kandidatprogrammet vid Uppsala Universitet. Han går Svenska Nyhetsbyråns skribentskola.