Inte så lågt förtroende för regeringen sedan 1997

Betyget för regeringen är rekordlågt, det lägsta som uppmätts sedan maj 1997. Även för det borgerliga regeringsalternativet minskar förtroendet, enligt SKOPs mätning i juli. Decemberöverenskommelsen ökar främlingsskapet för båda regeringsalternativen.

Mellan den 8 och den 25 juni 2015 intervjuades 1 000 personer mellan 18 och 84 år, som fick svara på följande frågor: ”Tycker Du att regeringen på det hela taget gör ett bra eller dåligt jobb?” samt ”Tror Du att en borgerlig Alliansregering skulle göra ett bättre eller sämre jobb?”

fortroendebalans_regeringen150714

Förtroendebalansen för regeringen är nu -20, dvs. det är tjugo procentenheter fler som anser att regeringen gör ett dåligt jobb än som säger att den gör ett bra jobb. Det är 13 procentenheter lägre än vad regeringen hade i februari/mars (-7).

– Statsminister Stefan Löfvens regering får rekordlågt betyg, säger SKOP:s analytiker Birgitta Hultåker. Det är nästan 20 år sedan en regering hade en lika låg förtroendebalans som dagens regering. I maj 1997 hade regeringen också en förtroendebalans som var -20.

Nästan varannan svensk (47 procent) anser nu att regeringen gör ett mycket eller ganska dåligt jobb. Det är 14 procentenheter fler än i februari/mars (33 procent). Det är 17 procent som anser att regeringen är mycket dålig.

27 procent av svenskarna anser att regeringen gör ett mycket eller ganska bra jobb. Det är en procentenhet mer än i februari/mars (26 procent). Två procent som tycker att regeringen gör ett mycket bra jobb. En av fyra (26 procent) är osäker om vilket betyg de vill ge regeringen, ned 16 procentenheter.

fortroendebalansoppositionen150714

Även för det borgerliga regeringsalternativet minskar förtroendet. Förtroendebalansen för det borgerliga regeringsalternativet är nu +11, vilket är fyra procentenheter mindre än i februari/mars (+15). Det är elva procentenheter fler som tror att en borgerlig regering skulle göra ett bättre jobb än som tror att den skulle göra ett sämre jobb än den nuvarande regeringen.

Två av fem svenskar (40 procent) tror att en borgerlig regering skulle vara bättre än den nuvarande regeringen. Det är oförändrat sedan februari/mars. Det är 29 procent som tror att en borgerlig regering skulle göra ett sämre jobb än Stefan Löfvens regering, vilket är fyra procentenheter fler än i februari/mars (25 procent). En av tre (31 procent) är osäker, ned tre procentenheter.

– Den politiska alienationen ökar i Sverige, säger Birgitta Hultåker. Sedan regeringen och den borgerliga oppositionen träffade decemberöverenskommelsen har förtroendet för regeringen sjunkit som en sten samtidigt som även den borgerliga oppositionen har drabbats av minskat förtroende.

– Det visar på ett utbrett främlingsskap när oppositionsalternativet får minskat förtroende i ett läge när regeringen får rekordlågt betyg.