Roséfloden har nått Lettland

Flera länder har tagit efter Almedalskonceptet. Nu också Lettland. Mats Fält har besökt den historiska småstade Cesis och evenemanget ”Lampa”.

Vi svenskar har ibland en tveksam tendens att tillskriva oss själva äran av lite för många av den moderna tidens uppfinningar och ideer. När det gäller politikpratande i grupp under sommartid är vi dock onekligen pionjärer. Det är numera inte bara Norge i Arendal och Bornholm i Danmark som etablerat motsvarigheter till vårt eget Almedalen. Ett av de färskaste exemplen är Lettland.

I början av juli samlades en stor del av den politiska eliten i vårt östra grannland i den historiska småstaden Cesis ungefär åtta mil öster om Riga. Uppmärksamheten inför evenemanget ”Lampa” (som inte är någon långsökt förkortning utan betyder precis samma sak som på svenska) var omfattande och slog igenom i samtliga media. Huvudsponsor och initiativtagare var den lettiska stiftelse som tidigare kontrollerades av George Soros. Bland övriga understödjare märktes framför allt de mer eller mindre svenska banker som har en dominerande ställning på den lettiska marknaden. De arrangerade seminarier, bidrog till finansieringen och organisationsarbetet och delade ut glass och solfjädrar till deltagarna.

Den valda platsen gav en sällsynt sympatisk inramning till arrangemanget. Seminarier och möten spreds ut i Cesis slottspark runt den lilla sjö som fyller dess mitt. Det nya arrangemanget smälte på ett naturligt sätt in i den romantiska sommarstadens liv, präglat av inhemska och tyska turister på jakt efter historia, öl och glass. Cesis är staden där nationens flagga fick sin form och där tyskarna besegrades av ester och letter i ett avgörande slag efter första världskriget.

Skalan var begränsad detta första år. Två dagar med 50 arrangemang utgör inget hot mot dem som investerat i Visbys megamöte. Stämningen var dock god, intresset påtagligt och antalet deltagare klart godkänt för en premiär i ett land med en annorlunda politisk kultur. Att sitta ned och ägna två timmar åt att diskutera ett politiskt ämne med motståndare som man vet har fel känns inte lika naturligt i ett land som för 26 år sedan var en kommunistisk diktatur och där politik enbart stod för förtryck och förljugenhet. Möten som det i Cesis kan nog göra en hel del nytta för Lettland, med eller utan rosévin. PR-byråerna och lobbyisterna kommer nog att ansluta i större mängd senare.

Exempel på ämnen i Cesis var skolans roll och ansvar för saker som moralisk fostran, idrott och sångtraditionernas överlevnad och vad fem tidigare premiärminister kunde ha gjort bättre om de hade fått chansen att göra om och göra mer rätt. Ett seminarium som drog många deltagare var det som handlade om hur propagandakriget med Ryssland ska hanteras. Det senare inte så konstigt i en tid när Putins nya utspel fyller media åtminstone några dagar varje vecka.

”Lampa” kommer troligen tillbaka nästa år. Däremot är det inte säkert att arrangemanget kommer tillbaka till just Cesis. Det vore i så fall ett misstag. Staden passade perfekt som bakgrund till en långsamt växande demokratifestival i ett land där frihet och självbestämmande verkligen betyder något. Dessutom ligger Cesis mitt i Lettland. En repris rekommenderas varmt – och gärna lite information även på utrikiska om nästa års program.

Mats Fält är ordförande i kommunfullmäktige i Tyresö.