Maktens lockelseDet är något som inte stämmer.
Är det skon som klämmer?
Eller kanske högerhandsken
Som sitter på vänster hand.
Och vänsterhandsken på den högra.

Det är inte bara i Sverige som politiken trampar i nya banor.
Ändå är en sak välkänd, har gamla anor.
För även om något inte stämmer
Vill, liksom tidigare, fler än en vara den som bestämmer.

Veckopoeten