Hellre ansiktsmask än åsiktsmaskNog är det märkliga tider vi lever i
Människans makt är begränsad.
Demokrati och marknadsekonomi
Hindrar inte global pandemi.

Nu är det naturen
Som visar upp sin mäktiga sida,
Den urgamla diktaturen.
Många levande får lida.

Hoppet är det sista som överges,
Kommer nytt intresse för filosofi?
Hellre ansiktsmask än åsiktsmask, det medges,
Det ligger också sunt förnuft däri.

Veckopoeten